Opleiding: Kleine investeringen, grote impact. Hoe je met kleine ingrepen nieuwe leeromgevingen kan creëren

do 21 september 2023

In deze opleiding doe je aan de hand van praktijkvoorbeelden inspiratie op over hoe je via kleine en low-budget ingrepen uitdagende leeromgevingen kunt creëren. Ook het implementeren van digitale leeromgevingen komt hierbij aan bod.

In 2018 werd in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een studie uitgevoerd over hoe fysieke leeromgevingen in relatie staan tot hedendaagse pedagogische visies. De resultaten van deze studie werden verwerkt tot een praktisch inzetbare inspiratiegids. Op 24 oktober 2023 zal professor Jo Tondeur (VUB) deze gids toelichten en de deelnemers op weg helpen om te leren werken met de beschikbare instrumenten.

Daarnaast gaat Jo Tondeur dieper in op het fenomeen van de digitale leeromgevingen, en hoe die in relatie staan tot onze fysieke onderwijsruimtes. Wat is de sterkte van de fysieke leeromgeving, wat gebeurt er in de online omgeving, en hoe integreren we deze twee? Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om een krachtige wisselwerking tussen beide te creëren, met het oog op het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij onze leerlingen? En hoe betrek ik het hele schoolteam bij deze evolutie? In deze sessie worden handvatten aangereikt om met jouw leeromgeving aan de slag te gaan!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio