Op stap in AI-land

AI, je kan er tegenwoordig niet meer naast kijken! Het afgelopen jaar hebben AI-tools en platformen meerdere malen het nieuws gehaald. Maar hoe breng je deze technologie nu in jouw klas? Aan de hand van de lessenreeks “Op stap in AI-land” maakt Niels Dillen, ICT-coördinator van scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Lokeren en Moerbeke-Waas, de leerlingen van de derde graad wegwijs in de wereld van artificiële intelligentie.

Lesverloop

sla link op in klembord

Kopieer

Tip: gebruik het voorbeeldbordplan als leidraad voor de instructie.

Introductie

sla link op in klembord

Kopieer

 • Bespreek met de leerlingen wat ze al van AI weten, laat hen verwoorden waarvan AI de afkorting is en laat hen voorbeelden geven van AI-toepassingen die ze kennen.
 • Geef daarna aan wat AI al kan.
 • Overloop wat je samen met hen tijdens deze les gaat verkennen.

Instructie/zelfstandig werken

sla link op in klembord

Kopieer

AI achter de schermen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Vraag aan de leerlingen of iemand weet hoe een computer weet hoe hij een mens, dier, plant... kan herkennen of hoe hij een bepaalde tekst kan schrijven.
 • Leg daarna aan de hand van het bordplan uit hoe een AI ‘leert’.
 • Bespreek met de leerlingen (aan de hand van het bordplan) hoe zij zelf helpen bij het trainen van AI en welke gevolgen dit kan hebben.

AI in ons leven

sla link op in klembord

Kopieer

 • Overloop met de leerlingen enkele mogelijkheden van AI die ze nu reeds kunnen gebruiken. (In het bordplan vind je enkele mogelijkheden met iPhones/iPads.)
 • Laat de leerlingen die dit willen hierover hun mening geven.

Aan de slag met AI

sla link op in klembord

Kopieer

 • Laat de leerlingen inloggen op Canva.
 • Toon de leerlingen enkele toepassing en laat hen deze zelf uittesten. Overloop ook steeds de ‘good practices’ hierbij.

Magic Write

sla link op in klembord

Kopieer

 • Via deze tools kunnen de leerlingen een stuk tekst laten aanvullen, de tekst leuker maken of de tekst formeler maken. Dit kan hen helpen om een tekst te schrijven.
 • Vraag aan de leerlingen of zij weten wat de goede manier is om dit te gebruiken.
 • Vertel hen dat de tekst als voorbeeld kan dienen maar dat ze steeds moeten nagaan of de informatie in de tekst juist is! Ze kunnen de tekst ook best in hun eigen woorden schrijven.

Magic edit

sla link op in klembord

Kopieer

 • Met ‘Magic Edit’ kunnen de leerlingen dingen toevoegen of veranderen aan een foto.
 • Vertel de leerlingen dat het doel van AI is om ons te helpen, niet om mensen pijn te doen.
 • Vertel aan de leerlingen dat ze die ook op een minder fijne manier kunnen gebruiken. Zo kunnen ze de foto van iemand veranderen.
 • Vraag hen hoe ze zich zouden voelen als iemand dit met hun foto zouden doen.
 • Vraag aan de leerlingen hoe ze dit op een goede manier kunnen gebruiken.

Het is dus niet de bedoeling dat de leerlingen foto’s van mensen gaan bijwerken en deze gaan verspreiden. Vertel hen ook dat ze om een foto te maken of te gebruiken van iemand anders eerst toestemming moeten vragen aan deze persoon. Willen ze de foto ‘verspreiden’? Dan heb je opnieuw toestemming nodig. Heb je deze toestemming niet, dan ben je zelf strafbaar.

Een afbeelding door AI laten maken

sla link op in klembord

Kopieer

 • In Canva kan je aan de AI beschrijven waar je een afbeelding van wil maken. De AI zal dan zo goed als mogelijk een afbeelding maken. Dit vraagt heel veel rekenkracht waardoor je maximum 500 afbeeldingen per maand kan maken.

Afsluiting

sla link op in klembord

Kopieer

Wat te onthouden van deze les

sla link op in klembord

Kopieer

 • Overloop met de leerlingen wat ze zeker van deze les moeten onthouden. Benadruk hierbij dat AI zeer nuttige toepassingen kan hebben maar dat we goed moeten nadenken wanneer en hoe we AI in ons dagelijkse leven kunnen gebruiken. AI kan ons helpen bij het schrijven van een tekst maar we moeten altijd nagaan of wat AI in de tekst vermeldt correct is. Daarnaast kunnen we de tekst best in onze eigen woorden herschrijven en de tekst van AI als voorbeeld gebruiken.
 • Vraag ook aan de leerlingen of ze nog andere voorbeelden van goed gebruik van AI kunnen geven.

De AI-act

sla link op in klembord

Kopieer

 • Vertel aan de leerlingen dat er in Europa een nieuwe ‘wet’ gestemd is die de AI-act heet. In deze wet worden afspraken rond het ontwikkelen en gebruiken van AI vastgelegd.
 • Vertel aan de leerlingen dat we op school ook zo’n AI-act hebben afgesproken waarin we afspraken voor het gebruik hebben vastgelegd. Overloop met hen de afspraken en laat ze linken aan de voorbeelden die we gegeven hebben. Geef de poster een plaatsje in de klas.

ZILL-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

 • IKwn2 Gewetensvol en verantwoord handelen
 • IVoc5 Informatiebronnen hanteren
 • MEva3 - Digitale informatievaardigheden ontwikkelen
 • MEmw1 - Media enthousiast en positief aanwenden
 • MEmw2 - Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud
 • MEmw3 - Media doordacht en zorgzaam aanwenden​​​​​​​​​​​​​​
 • MEge1 - De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen​​​​​​​
 • MEge5 - De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren​​​​​​​

Materialen

sla link op in klembord

Kopieer

 • 1 laptop of tablet per leerling
 • 1 Canva-account per leerling
 • 1 ‘AI-act’ poster
 • Canva-stappenplan

×
Kijkt als...
Niveau
Regio