Onderzoekscompetentie Wiskunde

Voor het vak Wiskunde staat in de leerplannen III-WisS-d, III-WisS’-d, III-WisS’’-d een leerplandoel over onderzoekscompetentie. We geven je meer duiding en enkele inspirerende voorbeelden bij deze doelstelling.

Voor het vak Wiskunde staat onderstaande doelstelling in de leerplannen III-WisS-d, III-WisS’-d, III-WisS’’-d.

LPD   # De leerlingen doorlopen een ondezoekscyclus in samenhang met specifieke inhouden van dit leerplan

In elk van deze leerplannen vind je bij ‘Aandachtspunten’ volgende duiding over de rubriek ‘Onderzoekscompetentie’:
 
De onderzoekscompetentie kan worden gerealiseerd met inhouden van dit leerplan die gerelateerd zijn aan specifieke minimumdoelen. In de studierichtingen waarin dit leerplan moet worden gerealiseerd kan de onderzoekscompetentie ook aan bod komen via inhouden van andere leerplannen. Om dat duidelijk te maken wordt het leerplandoel over de onderzoekscompetentie voorafgegaan door een #. Dat geeft aan dat het leerplandoel hier aan bod kan komen, maar dat het ook kan worden gerealiseerd via andere leerplannen van het specifiek gedeelte van de studierichting. Je overlegt op schoolniveau welke keuzes worden gemaakt met betrekking tot de realisatie van de onderzoekscompetentie. In een overzichtsdocument kan je voor elke studierichting terugvinden via welke leerplannen onderzoeken kan worden gerealiseerd.

In het tweede semester voorzien we voor deze leerplannen een meer uitgewerkt voorbeeld van wat het doorlopen van een onderzoekscyclus concreet kan betekenen.

In het document dat je hieronder kunt downloaden, vind je een aantal mogelijke onderzoeksvragen/focusbepalingen die gelinkt zijn aan specifieke inhouden van de leerplannen III-WisS-d, III-WisS’-d en III-WisS’’-d.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio