Onderzoekscompetentie in de 3de graad D- en D/A-finaliteit

do 4 mei 2023

Met de start van de modernisering secundair onderwijs in de derde graad vervalt de verplichting om de onderzoekscompetentie aan bod te laten komen in elke pool van een studierichting van de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Tezelfdertijd wordt de onderzoekscompetentie via een specifiek minimumdoel verbonden aan elke studierichting van de D- en de D/A-finaliteit. In de derde graad maken voortaan dus alle leerlingen van de 3de graad D- en D/A-finaliteit kennis met onderzoek gekoppeld aan een vakdiscipline. Het lerarenteam maakt daarbij een keuze voor één vak of meerdere vakken die behoren tot het specifiek gedeelte van een studierichting.

Via een overzichtsdocument willen we scholen ondersteunen in het maken van keuzes met betrekking tot de realisatie van de onderzoekscompetentie.

In de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit kan de onderzoekscompetentie voortaan ook worden bereikt via het vak Geschiedenis. Daartoe werd aan het leerplan Geschiedenis één leerplandoel toegevoegd. Bij de betrokken studierichtingen vind je een aangepaste versie van het leerplan met de aanvullingen geel gearceerd.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio