Onderwijsinternaten: aandacht termijnen

wo 13 september 2023

Voor contractuele personeelsleden die op 1 september 2023 zijn overgestapt naar de omkadering (gesubsidieerde aanstelling), raden we aan om tijdig - uiterlijk op 18 september - de nodige zendingen naar het werkstation te doen. Zo kun je verzekeren dat je personeelsleden tijdig hun wedde van september uitbetaald krijgen.

Wanneer je een zending doet en het document ‘melding geldelijke anciënniteit’ (zie bijlage 6 Omzendbrief onderwijsinternaten) op een later tijdstip nastuurt, kan het personeelslid alvast een wedde betaald krijgen aan anciënniteit 0, om naderhand desgevallend een bijpas te krijgen op basis van de melding van die geldelijke anciënniteit.

Uiterlijk op 15 september moet je de individuele concordanties van de beheerder naar respectievelijk het ambt van directeur en/of het ambt van internaatsmedewerker melden aan Agodi (zie bijlage 4 van voormelde Omzendbrief).

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio