Ondersteuning voor informaticawetenschappen in Grieks-wiskunde, Latijn-wiskunde, Economie-wiskunde en Wetenschappen-wiskunde

wo 25 oktober 2023

In de derde graad van de studierichtingen Grieks-wiskunde, Latijn-wiskunde, Economie-wiskunde en Wetenschappen-wiskunde is een nieuw vak geïntroduceerd, namelijk informaticawetenschappen. Het vak is gelinkt aan wiskunde. De kans bestaat dat jij, als leraar wiskunde, het vak volgend schooljaar geeft.

Daarom organiseren we twee nascholingen.

BETPCSO0DLP230203-09 Een nieuw vak Informaticawetenschappen: inhoud en didactische aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Zelf kunnen programmeren is één, het didactisch kunnen overbrengen en aanleren aan de leerlingen is iets anders. In deze nascholing ligt de focus op de didactische aanpak. Aan de hand van goed gekozen oefeningen leren we hoe je die het best aanleert, welke struikelblokken er eventueel zijn, welke fouten of verkeerde interpretaties leerlingen vaak maken, hoe je kunt evalueren …

Daarnaast krijg je een grondige update van de inhouden die moeten aangebracht worden, geïllustreerd met uitbreidingsmogelijkheden voor sterkere leerlingen.

Je hebt noties van programmeren alvorens je aan deze nascholing kan beginnen.

Deze nascholing wordt fysiek in de 5 regio’s ingericht en ook online aangeboden. Meer info over de nascholing en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je op deze pagina.

BETPCSO0DLP230203-10 Informaticawetenschappen: datastructuren, algoritmische technieken en numerieke methoden

sla link op in klembord

Kopieer

In het vak Informaticawetenschappen is het de bedoeling dat leerlingen oplossingen leren ontwerpen met datastructuren, algoritmische technieken en numerieke methoden.

In deze nascholing krijg je klasklare modules aangereikt. Je leert de nodige inhouden kennen om de modules in je les te gebruiken. Je krijgt tips over hoe je met die modules didactisch aan de slag kunt gaan.

Deze nascholing wordt fysiek in de 5 regio’s ingericht en ook online aangeboden. Meer info over de nascholing en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je op deze pagina.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio