Ondersteuning leerplandoelen productiesystemen

ma 28 augustus 2023

Op woensdag 13 september (Gent) of 20 september (Geel) kun je met vakcollega's concreet aan de slag: we brainstormen en bekijken hoe we in co-creatie materiaal kunnen ontwikkelen, maken afspraken voor nieuwe samenkomsten en bepalen samen de agenda van die overlegmomenten. Via deze samenwerking hopen we de uitdagingen waar je voor staat te verdelen over vele geëngageerde schouders.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio