Ondersteuning bij het opstellen van een jaarplan - lestijdensuggestie - wiskunde in de 3de graad D en DA
  • Ondersteuning bij het opstellen van een jaarplan - lestijdensuggestie - wiskunde in de 3de graad D en DA

In dit document vind je enkele handvatten om te komen tot een graad- en/of jaarplanning. Je vindt hier ook voor elk leerplan wiskunde van de derde graad een suggestie van het aantal lestijden per leerinhoud.

In dit document vind je enkele handvatten om te komen tot een graad- en/of jaarplanning. Je vindt hier ook voor elk leerplan wiskunde van de derde graad een suggestie van het aantal lestijden per leerinhoud.

Hoe verdeel ik de leerinhouden van het graadleerplan over beide leerjaren van de graad?

De leerplannen zijn graadleerplannen. De vakgroep mag dus zelf de inhouden verdelen over het vijfde en het zesde jaar. De antwoorden op onderstaande vragen kunnen de vakgroep houvast geven bij het maken van deze verdeling.

  • Welke inhouden hebben andere (richtingspecifieke) vakken nodig? Wanneer hebben ze deze inhouden nodig? We denken hierbij aan het rekenen met vectoren, complexe getallen, goniometrische functies, …
  • In welke mate laat onze jaarplanning toe dat leerlingen nog van studierichting veranderen zonder dat ze zich individueel moeten bijwerken?

Hoe kun je een realistisch jaarplan opstellen?

  • Stel een jaarplan op voor 25 lesweken.
  • Bepaal het totaal aantal lestijden dat je wil voorzien per leerinhoud/onderwerp. Je kunt hierbij rekening houden met lestijdensuggestie die je in dit document terugvindt. Deze tabel bevat een suggestie van het aantal lestijden dat nodig is om de leerplandoelen (zonder extra’s) te realiseren.
  • Houd zoveel als mogelijk rekening met evaluatie- en stageperiodes, schoolactiviteiten en vakanties/verlofdagen.
  • Ga in het leermateriaal na, wat er volgens het leerplan niet hoeft gezien te worden. Dit is mogelijke verdieping en/of verbreding indien er voldoende lestijd is.
  • Houd uiteraard rekening met de logische opbouw van de leerinhouden.

Lestijdenverdeling per leerplan wiskunde van de derde graad D- en DA-finaliteit

In het document dat je op deze webpagina kunt downloaden vind je de lestijdensuggesties per leerplan terug.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio