Onbeperkt cumuleren door gepensioneerden jonger dan 65 jaar

wo 16 november 2022

De bijkomende beroepsinkomsten om hulp te bieden tijdens de coronacrisis waren vrijgesteld van cumulatie voorzien voor de periode 1 januari 2022 tot 30 juni 2022. Via een laattijdige aanpassing van de Ministeriële omzendbrief PERS/2009/11 laat de overheid nu weten dat de tijdelijke afwijking op de cumulatieregeling pensioenen en op de cumulatieregeling terbeschikkingstelling wegens persoonlijk aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen alvast verlengd is tot en met 31 december 2022 voor wie als leraar aangesteld wordt in het basis- of secundair onderwijs.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio