Omzetten aanvullende lestijden kerntaak gewoon en buitengewoon basisonderwijs

di 22 augustus 2023

De aanvullende lestijden ter ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel kun je vanaf dit schooljaar niet meer omzetten naar punten om ambten van het beleids- en ondersteunend personeel in te richten.

Deze maatregel geldt niet voor de aanvullende lestijden ‘samen school maken’ en ‘aanvangsbegeleiding’. Daar blijven de omzettingsregels gelden. Je leest er meer over in de omzendbrieven over personeelsformatie in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio