Officiële webpagina over klokkenluiders staat eindelijk online

ma 18 maart 2024

Sinds dit schooljaar moet iedere (onderwijs)instelling beschikken over een intern meldpunt waar klokkenluiders inbreuken kunnen melden: ofwel ben je aangesloten bij het centrale meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ofwel kies je ervoor om zelf een intern meldpunt op te zetten en te beheren.

Je bent verplicht om op de publieke website van je (onderwijs)instelling(en) de contactgegevens te vermelden van je interne meldpunt. Daar moest je ook verwijzen naar een algemene informatiepagina van het Departement Onderwijs en Vorming, maar tot voor kort was die webpagina nog niet gepubliceerd. Recent werd die webpagina eindelijk online geplaatst. Het is vanaf nu dus mogelijk om te verwijzen naar deze algemene informatiepagina.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio