Octaaf de Woordenraaf

Hoe maak je jonge kinderen bewust van het feit dat er overal woorden te leren zijn? Juf Nansje van 3Kb uit de school Berg en Onzea in Heist-op-den-Berg leert haar kleuters op een doordachte manier aandacht schenken aan bijzondere woorden en woordgroepen om zo hun woordenschat te vergroten. Ze doet dat met een ‘woordenschatroutine’ die de kleuters heel erg aanspreekt.

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

Hallo, ik ben een juf Nansje van de derde kleuterklas en ben graag bezig met taal en alles wat ermee te maken heeft. Als ik een verhaal voorlees probeer ik de woorden die ze niet begrijpen even uit te leggen en bedacht hiervoor een leuke randanimatie.
Wanneer we een woord of een gezegde tegenkomen in een kleuterboek of tijdens een kringgesprek wordt dat woord uitgelegd en opgeschreven en indien het kan ook getekend door de kleuters zelf.
Dan mogen ze dat woord in de doos bij "Octaaf de woordenraaf" steken.
We blikken regelmatig terug naar die woorden door de doos te openen en te raden wat het woord of welk het gezegde weer was. (vb. aan de voet van de berg, lianen, ...)
Zo stimuleer je niet alleen de taal maar ook hun geheugen!

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

TOtn 2 Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem.Daarbij taalbeschouwelijke termen gebruiken.
Betekenissen van woorden en woordgroepen
2.5-12j Nieuwe betekenissen van woorden en woordgroepen waarnemen en er zich over verwonderen

TOsn 1 Een schriftelijke boodschap verwerken.
4-6j Ervaren en inzien dat schriftelijke boodschappen kunnen worden bewaard en opnieuw worden opgeroepen

IVzv 2 Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten  bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties.
2.5-12j Het werkgeheugen en het geheugen ontwikkelen en inzetten bij het leren - relevante informatie memoriseren

Meer lezen en weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Surf naar Taalonderwijs Nederlands – Materialenbank- Woordenschatverwerving bij (jonge) kinderen https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/taalonderwijs-nederlands/materialenbank/woordenschatverwervingbij-jonge-kinderen

Deze nascholingen kunnen je ondersteunen om je woordenschatonderwijs te versterken:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/taalonderwijs-nederlands/professionalisering?q=woordenschat&orderby=relevantie

×
Kijkt als...
Niveau
Regio