Nieuwe voorbladen neerlegging jaarrekening Balanscentrale

wo 21 juni 2023

De Balanscentrale heeft nieuwe voorbladen gepubliceerd voor de neerlegging van de jaarrekening van vzw’s.

Wanneer je bij de Balanscentrale telefonische ondersteuning vraagt bij de neerlegging krijg je soms te horen dat de neerlegging niet lukt omdat de nieuwe voorbladen niet zijn gebruikt. Dat blijkt niet of niet altijd te kloppen.

Eén van onze leden liet weten dat het op 19 juni 2023 nog gelukt is om de jaarrekening van boekjaar 2022 volgens het VSKO-model neer te leggen met de drie oude voorbladen. We konden dit soort jaarrekeningen van boekjaar 2022 ook al probleemloos consulteren via Consult (nbb.be).

Gebruikers van het VSKO-model

sla link op in klembord

Kopieer

Je hebt de voorbladen al volledig ingevuld in de Exceltoepassing

sla link op in klembord

Kopieer

Als je de tabbladen S-vzw 1, S-vzw 2.1 en S-vzw 2.2 al volledig hebt ingevuld in de Exceltoepassing, probeer die jaarrekening dan neer te leggen bij de Balanscentrale | nbb.be zonder bijkomend werk te verrichten.

Lukt het neerleggen niet, vul dan de twee voorbladen in de aangepaste Exceltoepassing in. De aangepaste Exceltoepassing vind je als bijlage onder document Dubbele boekhouding: model en toelichting op de webpagina Dubbele boekhouding (katholiekonderwijs.vlaanderen). Vervang de drie voorbladen van je jaarrekening door de twee nieuwe voorbladen en probeer opnieuw.

De verschillen tussen de voorbladen van de vorige versie en de aangepaste voorbladen zijn:

  • op de eerste pagina is het mogelijk geworden om een e-mailadres toe te voegen;
  • het paginanummer van de tweede pagina wordt 'S-vzw 2' in de plaats van 'S-vzw 2.1';
  • de derde pagina is weg.

Vergeet niet op de eerste pagina het “totaal aantal neergelegde bladen” met 1 eenheid te verminderen.

Je hebt de voorbladen van de Exceltoepassing nog niet volledig ingevuld

sla link op in klembord

Kopieer

Vul de tabbladen S-vzw 1, S-vzw 2.1 en S-vzw 2.2 in de Exceltoepassing niet verder in en vervang ze door de tabbladen S-vzw 1 en S-vzw 2 van de aangepaste Exceltoepassing. Behoud de andere pagina’s van de oude Exceltoepassing.

De aangepaste Exceltoepassing vind je als bijlage onder het document 'Dubbele boekhouding: model en toelichting' op de webpagina Dubbele boekhouding (katholiekonderwijs.vlaanderen).

Gebruikers van een standaardmodel

sla link op in klembord

Kopieer

De standaardmodellen voor vzw’s die je vindt onder punt 1 van de webpagina Modellen verenigingen en stichtingen | nbb.be bevatten niet langer de pagina vzw 2.2. De pagina vzw 2.1 van de standaardmodellen van vorig jaar draagt nu paginanummer vzw 2.

Gebruik in de mate van het mogelijke de nieuwe standaardmodellen die je vindt onder punt 1 van de webpagina Modellen verenigingen en stichtingen | nbb.be. Heb je dat niet gedaan, probeer dan een gelijkaardige werkwijze als beschreven voor gebruikers van het VSKO-model.

Volgende boekjaren

sla link op in klembord

Kopieer

Er kan enkele weken verlopen tussen het moment waarin je de laatste hand legt aan de jaarrekening in de Exceltoepassing en het moment dat je de jaarrekening neerlegt bij de Balanscentrale.

De Balanscentrale deelde ons mee dat daar geen rekening mee wordt gehouden in de procedures: als er nieuwe voorbladen gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, dan mogen die vanaf de daaropvolgende dag worden gebruikt. De Balanscentrale voorziet niet in een formele overgangsperiode voor rechtspersonen die bezig zijn met het goedkeurings- of neerleggingstraject.

Gebruikers van het VSKO-model of de toekomstige opvolger van dit model

sla link op in klembord

Kopieer

Download elk jaar de meest recente versie van de Exceltoepassing van de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hergebruik nooit de versie van vorig boekjaar.

Om het risico op dubbel werk in de mate van het mogelijke te vermijden, raden we aan om het vervolledigen van de voorbladen zo lang mogelijk uit te stellen. Wanneer je de voorbladen wil gaan vervolledigen, ga na eerst na of de voorbladen onder punt 2 van de webpagina Modellen verenigingen en stichtingen | nbb.be overeenstemmen met de voorbladen van de Exceltoepassing die je hebt gebruikt.

Als je nieuwe voorbladen vindt, gebruik die dan en niet de voorbladen van de Exceltoepassing.

We zouden het fijn vinden als je ons dan bovendien zou verwittigen (trui.vermeersch@katholiekonderwijs.vlaanderen – tel.: 02 507 06 56) zodat we onze andere leden kunnen informeren via de nieuwsbrief en zodat we de voorbladen van de Exceltoepassing zo snel mogelijk kunnen aanpassen.

Gebruikers van de standaardmodellen voor vzw’s

sla link op in klembord

Kopieer

Ga aan de hand van de groottecriteria na welk standaardmodel je moet gebruiken. Het is altijd toegelaten om het volledig standaardmodel te gebruiken, ook wanneer het verkort of het micromodel volgens de groottecriteria volstaat. Maar het omgekeerde mag niet.

Download elk jaar de meest recente versie van het model zoals dat gepubliceerd wordt onder punt 1 van de webpagina Modellen verenigingen en stichtingen | nbb.be. Hergebruik nooit een versie van een vorig boekjaar.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio