Verplichting transparante zakken met streng toezicht op restafval vanaf 1 januari 2023!

ma 19 december 2022

Vanuit Europa wordt sterk ingezet op het hergebruik van materialen. In Vlaanderen vertaalt zich dat in Vlarema 8. Hiermee geeft de overheid een duidelijk signaal dat er geen keuze is dan beter te sorteren de komende jaren.

De Vlaamse overheid controleert nauwgezet op de conformiteit van restafval en verplicht de afvalophalers om een visuele inspectie uit te voeren op de restafval die wordt ingezameld. Vanaf 1 januari zijn er daarom enkel nog transparante zakken te gebruiken. De afvalophalers vragen met aandrang om te vermijden dat deze selectief in te zamelen afvalstoffen samen met het restafval worden aangeboden want dat zal worden gesanctioneerd.

Indien 1 van de 24 te sorteren afvalstoffen aanwezig is in het restafval wordt dit beschouwd als een non-conformiteit. Deze non-conformiteit moeten afvalophalers vervolgens:

  • aan instellingen communiceren;
  • registreren in het non-conformiteitsregister van OVAM met vermelding van o.a. de naam van de producent en de aangetroffen selectief in te zamelen afvalstoffen. OVAM en Milieu-inspectie kunnen op basis hiervan mogelijks acties ondernemen naar de instelling toe. Gelieve de richtlijnen voor restafval dan ook correct toe te passen binnen jullie instelling.

Welke afvalstromen bedrijven selectief moeten inzamelen, lees je op de OVAM-website.

Verder stelt VLAREMA dat bedrijven en scholen in Vlaanderen verplicht zijn om alleen nog maar afvalzakken te gebruiken die minimaal uit 80% gerecycleerd materiaal bestaan, waarvan minimaal 50% ‘post-consumer recycled’. Het gehalte gerecycleerde kunststoffen moet bewezen worden door een gecertificeerd management systeem.

Onze raamcontractant Alpheios beschikt over alle certificaten in hun nieuw assortiment afvalzakken. Heb je meer vragen over welke zakken te gebruiken, dan kun je hen contacteren.  Je kunt ook terecht bij onze raamcontracten afval GRCT en Vanheede.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio