Nieuwe premies voor kwalificerend werkplekleren

do 7 september 2023

Vanaf 1 september 2023 zijn er twee nieuwe premies van de Vlaamse overheid voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding:

 • Een leerling alternerend leren secundair onderwijs die zijn of haar vak zowel op school als op de werkvloer leert, kan onder bepaalde voorwaarden de leerlingenpremie alternerende opleiding ontvangen.
 • De onderneming die een leerwerkplek op de werkvloer aanbiedt, aan een leerling in een alternerende opleiding secundair onderwijs of een lerende in een duale opleiding volwassenenonderwijs, kan onder bepaalde voorwaarden de premie kwalificerend werkplekleren ontvangen.

De beide premies worden automatisch berekend op basis van de geregistreerde overeenkomsten duaal of alternerend leren in het digitale loket app.werkplekduaal.be. De overeenkomsten moeten geregistreerd zijn uiterlijk drie maanden na de start van de overeenkomst, anders verliezen zowel leerling als onderneming hun recht op de premie.

Leerlingenpremie alternerende opleiding

sla link op in klembord

Kopieer

Nieuwe overeenkomsten

sla link op in klembord

Kopieer

Breng onderstaande stappen binnen de drie maanden na de startdatum in orde:

 • Maak de overeenkomst op in het loket.
 • Vul hierbij het rekeningnummer en de toestemming van de leerling voor het ontvangen van de premie in.
 • Laad de ondertekende verklaring van de leerling op in het loket. Je vindt de verklaring op leerlingenpremie alternerende opleiding.
 • Registreer de overeenkomst in het loket.

Reeds geregistreerde overeenkomsten

sla link op in klembord

Kopieer

Overeenkomsten die al geregistreerd werden in het verleden en minstens 4 maanden doorlopen in het komende schooljaar kunnen ook recht geven op de premie. Vanaf half september vind je in het digitale loket op je dashboard een overzicht terug van deze overeenkomsten. Door op de overeenkomst te klikken kun je ook voor deze leerlingen de nodige gegevens aanvullen. Je hebt hiervoor de tijd tot en met 30 november 2023.

Premie kwalificerend werkplekleren

sla link op in klembord

Kopieer

Van zodra de overeenkomst geregistreerd is ontvangt de onderneming een e-mail over de registratie en moet de onderneming het rekeningnummer en de toestemming invullen in het loket. Registreer daarom tijdig, zodat de onderneming de tijd heeft om deze gegevens in te geven. Ondernemingen die een nieuwe erkenning aanvragen, zullen al bij deze aanvraag het rekeningnummer en de toestemming doorgeven en hoeven bij de registratie van de overeenkomst niets meer te doen.

Vereenvoudiging incentives

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingenpremie alternerende opleiding en de premie kwalificerend werkplekleren vereenvoudigen het huidige aanbod aan Vlaamse incentives werkplekleren. Vijf oude maatregelen worden afgeschaft en vervangen door de twee nieuwe premies:

 • de startbonus
 • de stagebonus
 • de doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting)
 • de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding
 • de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs

Heeft u nog vragen met betrekking tot de premie? Neem dan contact op via premiewerkplekleren@vlaanderen.be.

Meer informatie over de werking van het digitale loket app.werkplekduaal.be vind je in de handleidingen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op via werkplekduaal@vlaanderen.be.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio