Nieuwe premies kwalificerend werkplekleren

ma 19 juni 2023

Vanaf 1 september 2023 zijn er twee nieuwe premies van de Vlaamse overheid voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding:

  • Een leerling alternerend leren secundair onderwijs die zijn of haar vak zowel op school als op de werkvloer leert, kan onder bepaalde voorwaarden de leerlingenpremie alternerende opleiding ontvangen.
  • De onderneming die een leerwerkplek aanbiedt op de werkvloer kan onder bepaalde voorwaarden de premie kwalificerend werkplekleren ontvangen. De premie geldt voor leerlingen in alternerende opleidingen secundair onderwijs, lerenden in duale opleidingen volwassenenonderwijs of lerenden in een graduaat Verpleegkunde.

De leerlingenpremie alternerende opleiding en de premie kwalificerend werkplekleren werden een tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 mei. Deze premies zullen het huidige aanbod aan Vlaamse incentives werkplekleren vereenvoudigen. Vijf oude maatregelen worden dus afgeschaft en vervangen door de twee nieuwe premies:

  • De startbonus
  • De stagebonus
  • De doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting)
  • De doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding
  • De doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs

Na de definitieve goedkeuring communiceren we over de praktische aanpak van deze wijzigingen. Ook in de online informatiesessies van DWSE ontvang je meer concrete informatie.

Met vragen kun je premiewerkplekleren@vlaanderen.be contacteren.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio