Nieuwsoverzicht

Verduurzaming iLearn | Survey scholen

di 15 maart 2022

  • ant

i-Learn (https://www.i-learn.be/) heeft als doel om digitaal gepersonaliseerd leren via een platform mogelijk te maken in alle Vlaamse scholen in het basis- en secundair onderwijs.

i-Learn creëert, in nauwe samenwerking met Vlaamse scholen en leraren, een online portaal waarop software providers hun digitale toepassingen voor gepersonaliseerd leren beschikbaar kunnen stellen. Dankzij het portaal worden nuttige applicaties op een centrale plek verzameld en ontsloten dankzij één enkele login. Om ervoor te zorgen dat elke leraar deze digitale tools op een zo concreet en efficiënt mogelijke manier kan inzetten in de eigen klaspraktijk, voorziet het project ook de nodige coaching en begeleiding.

Met het oog op de toekomst na afloop van het project stelt zich de vraag hoe dit platform eventueel verduurzaamd kan worden wanneer de projectfinanciering van de Vlaamse overheid wegvalt. In opdracht van het Departement Onderwijs & Vorming voeren Deloitte en IDEA Consult een onafhankelijk onderzoek uit over deze vraag. Deze survey kadert zich in dit onderzoek.

Het invullen van de survey duurt ongeveer 5 minuten. De antwoorden op de survey zullen strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt worden.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio