Uitwerking jaarthema 2022-2023

wo 29 juni 2022

Jaaraffiche

sla link op in klembord

Kopieer

Vertrouwen uitstralen en Lichtpuntje zijn twee alternatieve slogans voor het schooljaar 2022-2023. De jaaraffiche is daarom ook beschikbaar in twee versies. Alle abonnees kregen een exemplaar van de beide affiches in gedrukte versie bezorgd. Je kunt de affiches ook downloaden op de website.

Leeftocht

sla link op in klembord

Kopieer

Leeftocht is er voor de onderwijsmens. Begin mei ontving je school het startnummer, dat het jaarthema en de jaargang toelicht. Begin juni arriveerde het septembernummer in je school.

Elke school en elk bestuur, aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, blijft een gratis jaarabonnement van Leeftocht ontvangen. Bijkomend voorzien in een of meer (betalende) abonnementen zal zeker helpen om het proviand voor onderweg dat Leeftocht brengt, in je school beter tot zijn recht te laten komen, zodat meer collega’s een gedrukt exemplaar ter beschikking hebben en Leeftocht alleszins in elke vestiging van de school aanwezig is.

In de rubriek Nummers van het Leeftochtweb kun je de volledige versie van elke Leeftochteditie ook downloaden. Daarin vind je bovendien weblinks naar nog meer inspiratie.

Uitwerking in basis- en secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

De doorvertaling van jaar- en maandthema’s naar de leerlingen in basis- en secundair onderwijs gebeurt in de webrubriek Uitwerking jaarthema. Maria, de moeder van Jezus, inspireert ons dit schooljaar in het bijzonder.

Het aanbod voor het basisonderwijs omvat: een filmpje als teaser, een startbundel, affiche en maandcovers, een themalied Wonderkaarsje voor het kleuteronderwijs, een themalied Breek door het donker voor de lagere school, teksten en werkmateriaal voor een startviering en suggesties voor de verwerking in het schoolteam. Later volgen o.a. nog: partituren voor de themaliederen en een gebedskaart voor kinderen. Een aanrader is ook om een lerarenabonnement op Naomi Magazine, Simon Magazine en Samuel Magazine te nemen, dat bij elk magazine een drieluik met Leeftocht voor kinderen bevat.

Het aanbod voor het secundair ondewijs omvat: een filmpje als teaser, de affiche, een duiding bij het jaarthema, de Bijbelteksten die doorheen het schooljaar aan bod komen, een keuze van gebeden, verhalen en verdiepende teksten, audiovisuele input, muziektips, opstapjes voor zintuiglijk werken rond Maria en suggesties voor verwerking in het lerarenteam.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio