Nieuwsoverzicht

Uitstel datum indienen dossier jaarlijkse inlichtingen

do 28 oktober 2021

Het dossier jaarlijkse inlichtingen (so) moet ingediend worden uiterlijk op 8 november. De toekenning van extra middelen cao XII maakt het moeilijk om die deadline te halen. Daarom heeft de minister beslist dat het dossier dit jaar pas uiterlijk 30 november moet ingediend zijn. Basisscholen krijgen tot 30 november de tijd om de webapplicatie ‘beheer omkadering’ verder aan te vullen
×
Kijkt als...
Niveau
Regio