Nieuwsoverzicht

Prikbord 2022-2023: tekort of overschot aan uren-leraar in het so en het vwo

wo 8 juni 2022

  • ant

De onzekerheid over het al dan niet voldoende uren beschikbaar hebben om het schooljaar goed georganiseerd te krijgen, was en is nog steeds een bekommernis van een groot aantal scholen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil ook het volgende schooljaar als makelaar optreden.

Om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen doen we hier expliciet de oproep om onze Dienst Personeel ook in te lichten indien jouw school of scholengemeenschap nog andere scholen uit de nood kan helpen.

We gaan er steeds van uit dat de ontvangende school  zich ertoe verbindt om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.

Uit ervaring weten we dat de operatie ‘overdracht uren’ pas vanaf half oktober in een stroomversnelling komt. We merken dat directies die op het initiatief een beroep deden in die periode ongeduldig worden en zelf actie ondernemen buiten het prikbord om. Tegelijkertijd merken we ook dat vragende partijen ons niet altijd laten weten dat ze op een bepaald moment uit de nood zijn geholpen.

Dit bemoeilijkt onze ‘makelaarsrol’ en vandaar dus een warme oproep om uren die aan het prikbord werden aangeleverd ook enkel via het prikbord te laten verdelen en een even warme oproep om goed en tijdig te communiceren over de stand van zaken in jouw school.

Voor bijkomende info of voor extra meldingen gelieve contact op te nemen met Guy Debusschere, tel 02 507 07 93.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio