Nieuwsoverzicht

Opleiding preventieadviseur interne dienst - basiskennis PA3 opnieuw in 2022-2023

wo 15 juni 2022

  • ant

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht vol­doende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze basiskennis te verwerven én te leren toepassen in een concrete schoolcontext.

De cursist zal gaandeweg de nodige kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om het beleid inzake preventie en bescherming op school te ondersteunen, al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2.
 
Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Zoals elk werkjaar bieden we de opleiding PA3 in eigen beheer aan.
 
Voor het werkjaar 2022-2023 plannen we twee reeksen:

We houden de optie open om een live reeks in Brugge te organiseren als we voldoende deelnemers hebben tegen einde juni. Je kunt je aanmelden via dit formulier.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio