Modellen van school- en centrumreglement voor het schooljaar 2022-2023

wo 11 mei 2022

Voor het schooljaar 2022-2023 vind je het aangepaste model van centrumreglement leren en werken met een toelichting op de website. Daarnaast werkten we een overzicht van wijzigingen uit.

Gelet op de verdere uitrol van duaal leren in het secundair onderwijs, werkten we zowel voor het gewoon als het buitengewoon secundair onderwijs een apart model van schoolreglement uit voor leerlingen binnen duaal leren.

Voor de centra deeltijds onderwijs zijn er dus twee modellen:

  • één model voor leerlingen die ingeschreven zijn in een duaal structuuronderdeel of een aanloopstructuuronderdeel;
  • één model voor leerlingen die in een opleiding leren en werken ingeschreven zijn.

Het is mogelijk om beide reglementen te bundelen en de ouders of de meerderjarige leerling voor het geheel akkoord te laten gaan. Zo kun je vermijden dat het centrum doorheen het schooljaar nog eens een akkoord moet vragen omdat een leerling bijvoorbeeld de overstap maakt van leren en werken naar duaal.

De aanpassingen in de reglementen zijn onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als ingangsdatum 1 september 2022.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio