Nood aan aanpassing regelgeving voor opleiding HBO5 Verpleegkunde

di 10 mei 2022

Tijdens het schooljaar 2021-2022 worden alle scholen met een opleiding HBO5 Verpleegkunde doorgelicht. Daartoe werd een nieuw kwaliteitskader ontwikkeld op maat van deze opleiding. Jammer genoeg werd dit niet voorzien in try-outs waardoor de eerste ervaringen met het nieuwe kader met gemengde gevoelens onthaald worden.

Tijdens de bespreking (2:15:24-2:18:00) van de Onderwijsspiegel op 5 mei in de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement kreeg inspecteur-generaal Lieven Viaene onder meer daarover vrageen. Hij uitte zijn begrip voor de frustraties van scholen over de strakke opvolging van de regelgeving die niet helemaal meer aangepast is aan de huidige noden van een opleiding HBO5 Verpleegkunde. Hij deed daarbij een oproep aan de politiek om conclusies te trekken en kaders te hertekenen. Nogal ongelukkig voegde hij eraan toe dat er ‘voldoende ongunstige adviezen worden gegeven’, waarna het aan het parlement is om de regelgeving aan te passen. Het valt te betreuren dat scholen die creatief werken aan oplossingen om maatschappelijke problemen aan te pakken - in dit geval het nijpende tekort aan verpleegkundigen - eerst een ongunstige beoordeling zouden moeten krijgen om zo de beleidsmakers aan te sporen de regelgeving bij te sturen.

We hopen dat de overheid snel werk maakt van aanpassingen aan de regelgeving zodat de scholen die te goeder trouw en professioneel relevante initiatieven nemen niet gefnuikt worden door beoordelingen gestoeld op wetgeving die niet volledig sluitend meer is.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio