Nieuw regelgevend kader voor inschrijvingen met het oog op 2023-2024

do 22 september 2022

Om scholen te informeren over het nieuwe inschrijvingsrecht, voorzien we in een digitaal webinar per onderwijsniveau. De voorziene data zijn:

We overlopen het nieuwe inschrijvingsrecht in zijn geheel en focussen tegelijkertijd op de verschillen met het regelgevend kader zoals het nog van toepassing is voor dit schooljaar.

We organiseren op een later tijdstip regionale zitdagen waar we vraaggestuurd dieper ingaan op specifieke aspecten van het nieuwe inschrijvingsrecht. De data hiervoor worden nog gecommuniceerd.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio