Inschrijvingsrecht in het schooljaar 2022-2023

wo 7 september 2022

Buitengewoon onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

In het buitengewoon onderwijs blijft het inschrijvingsrecht gelden zoals we het nu kennen voor de schooljaren 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025. Hier en daar werden de omzendbrieven wel aangepast.

De omzendbrief voor het (buiten)gewoon basisonderwijs markeert de wijzigingen in het groen. De omzendbrief voor het (buiten)gewoon secundair onderwijs neemt de wijzigingen op in het blauwe kader.

Gewoon onderwijs: een scharnierjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Voor inschrijvingen in 2022-2023 voor 2023-2024 bevinden we ons in een overgangsjaar.

Inschrijvingen voor het lopende schooljaar (2022-2023)

sla link op in klembord

Kopieer

Voor deze inschrijvingen is het inschrijvingsrecht van toepassing zoals we het nu kennen, met enkele gewijzigde delen. Daarvoor consulteer je de omzendbrief voor het (buiten)gewoon basisonderwijs. De wijzigingen die dit schooljaar ingevoerd werden, staan gemarkeerd in het groen.

Voor het secundair onderwijs consulteer je de omzendbrief voor het (buiten)gewoon secundair onderwijs. Ook hier werden enkele aanpassingen ingevoerd. Je vindt ze in het blauwe kader.

Inschrijvingen voor het komende schooljaar (2023-2024): nieuw inschrijvingsrecht

sla link op in klembord

Kopieer

Onderscheid tussen scholen die leerlingen willen weigeren op basis van capaciteit en scholen die geen enkele leerling willen weigeren

sla link op in klembord

Kopieer

  • Het belangrijkste verschil met het oude inschrijvingsrecht bestaat erin dat scholen die leerlingen willen kunnen weigeren op basis van capaciteit verplicht digitaal zullen moeten aanmelden. Zij mogen dus nog niet starten met de inschrijvingen. Voor deze scholen geldt een centrale tijdslijn. Het gaat om scholen voor gewoon basisonderwijs en scholen voor gewoon secundair onderwijs in 1A/1B.
  • Scholen die geen leerlingen willen kunnen weigeren, schrijven alle leerlingen chronologisch in. Scholen gewoon basisonderwijs bepalen zelf wanneer ze starten met inschrijven, ten vroegste op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.
  • Voor alle scholen gewoon secundair onderwijs in Vlaanderen die geen enkele leerling willen kunnen weigeren, bepaalt de Vlaamse regering de startdatum. Voor het schooljaar 2023-2024 schrijven deze scholen ten vroegste in vanaf 16 mei 2023 voor 1A/1B. In de andere leerjaren van het secundair onderwijs (buiten 1A en 1B) is er niets veranderd: inschrijven kan vanaf de 1ste schooldag na de paasvakantie van het voorafgaande schooljaar.

Opgelet: houd alvast 1 deadline in de gaten:

sla link op in klembord

Kopieer

Een schoolbestuur kan ervoor kiezen om voor een of meer van zijn scholen voorrang te verlenen aan een of meerdere ondervertegenwoordigde groepen (20%). Scholen en LOP kunnen hun voorstel van inhoudelijke afbakening van de lokaal gekozen ondervertegenwoordigde groepen ook voor advies voorleggen aan de CLR. Ze doen dat uiterlijk op 15 september voorafgaand aan de aanmeldingen.

Voor meer informatie consulteer je de nieuwe omzendbrief voor basisonderwijs, punt 5.5.4 of voor secundair onderwijs punt 5.4.6.

Webinar

sla link op in klembord

Kopieer

Om scholen te informeren over het nieuwe inschrijvingsrecht, voorzien we in een digitaal webinar per onderwijsniveau. De voorziene data zijn:

Regionale zitdagen

sla link op in klembord

Kopieer

We organiseren op een later tijdstip regionale zitdagen waar we vraaggestuurd dieper ingaan op specifieke aspecten van het nieuwe inschrijvingsrecht. De data hiervoor communiceren we nog.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio