Nieuwsoverzicht

Het keuzegedrag van de consument uitgelicht

di 30 augustus 2022

  • ant

De nieuwe leerplannen economie in de tweede graad schenken terug aandacht aan het consumentengedrag. Om consumentengedrag te verklaren, gebruiken economen een methode om budgetlijnen en indifferentiecurven te construeren. Heb je, zoals veel leerkrachten, de theorie over het consumentengedrag niet gekregen in je opleiding of nooit zelf behandeld in je les? Of heb je graag een update hierover? Deze nascholing biedt je fris en bruikbaar inzicht in consumentengedrag.

Programma

Tijdens deze nascholing analyseer je het consumentengedrag via concrete voorbeelden en met aandacht voor de nieuwste inzichten vanuit de gedragseconomie. Om consumentengedrag beter te kunnen begrijpen, krijg je ook enige wiskundige bagage mee, wat bijdraagt tot logischer redeneren en een sterker inzicht in de problematiek.

Doelstellingen

Na deze nascholing:

  • leg je uit wat de optimale goederencombinatie van de consument is;
  • stel je de optimale goederencombinatie van de consument grafisch voor;
  • formuleer je wat het gevolg is van een inkomenswijziging op de optimale keuze van de consument;
  • geef je de invloed van een inkomenswijziging op de optimale keuze van de consument grafisch weer;
  • formuleer je wat het gevolg is van een prijswijziging van één van de twee goederen op de optimale keuze van de consument;
  • geef je de invloed van een prijswijziging grafisch weer;
  • formuleer je welke verhoudingen aan elkaar gelijk zijn in het raakpunt van de indifferentiecurve met de budgetlijn;
  • pas je enkele wiskundige notaties, begrippen, relaties en redeneringen toe op het consumentengedrag.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio