Het Forum: een nieuw vormingsinitiatief voor leidinggevenden en besturen

wo 14 september 2022

In Het Forum geven we onze hogescholen en universiteit carte blanche om maandelijks hun onderzoeksresultaten en inhoudelijke speerpunten aan jullie voor te stellen tijdens een digitale sessie, telkens op de tweede dinsdagnamiddag van de maand. De thema’s richten zich in eerste instantie op leidinggevenden, maar enkele thema’s zijn ook interessant voor leraren.

Tijdens deze digitale sessies maak je kennis met nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten die kunnen prikkelen om na te denken over de eigen schoolpraktijk. Tijdens elke sessie wordt er ruimte voorzien om met de lesgevers in dialoog te gaan en om de eigen praktijk af te toetsen aan de gebrachte inhouden.

Je vindt het volledige aanbod van Het Forum en de inschrijfmodaliteiten op onze PRO.-site en in de wekelijkse nieuwsbrief.  We starten op 11 oktober en de KU Leuven bijt de spits af met een bijdrage van Kristof De Witte rond de effecten van ouderbetrokkenheid.

Blokkeer alvast die tweede dinsdagnamiddag van de maand in jullie agenda want het aantal inschrijfplaatsen is beperkt!

Kun je niet digitaal aansluiten? Geen probleem. We nemen de sessie op en als ingeschreven deelnemer kun je de opname bekijken  tot het einde van de week.

Hier vind je ons overzicht van de sessies binnen Het Forum.

  • 10 januari 2023 - “De kracht van spel in het kleuteronderwijs” door Jo Van de Weghe, Ilse Aerden, Caroline Van Craeyveldt en Lien De Coninck  (Karel de Grote + UCLL)
  • Schrijf je in voor deze digitale sessie

  • 13 juni 2023 - “Inspraak van kleuters in het kleuteronderwijs” door Helena Taelman (Odisee)
  • Inschrijving volgt

Naast dit aanbod, zal vanuit de expertisecellen van UCLL betrokken bij het onderwijs ook nog een aanbod volgen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio