Nieuwsoverzicht

Het Forum: een nieuw vormingsinitiatief voor leidinggevenden en besturen

wo 14 september 2022

  • ant

In Het Forum geven we onze hogescholen en universiteit carte blanche om maandelijks hun onderzoeksresultaten en inhoudelijke speerpunten aan jullie voor te stellen tijdens een digitale sessie, telkens op de tweede dinsdagnamiddag van de maand. De thema’s richten zich in eerste instantie op leidinggevenden, maar enkele thema’s zijn ook interessant voor leraren.

Tijdens deze sessies maak je kennis met nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten die kunnen prikkelen om na te denken over de eigen schoolpraktijk. Tijdens elke sessie wordt er ruimte voorzien om met de lesgevers in dialoog te gaan en om de eigen praktijk af te toetsen aan de gebrachte inhouden.

Je vindt het volledige aanbod van Het Forum en de inschrijfmodaliteiten op onze PRO.-site en in de wekelijkse nieuwsbrief.  We starten op 11 oktober en de KU Leuven bijt de spits af met een bijdrage van Kristof De Witte rond de effecten van ouderbetrokkenheid.

Blokkeer alvast die tweede dinsdagnamiddag van de maand in jullie agenda want het aantal inschrijfplaatsen is beperkt!

Hier vind je ons overzicht van de sessies binnen Het Forum.

  • 10 januari 2023 - “De kracht van spel in het kleuteronderwijs” door Jo Van de Weghe (Karel de Grote + UCLL)
  • Inschrijving volgt

  • 14 februari 2023 - “Rouw en verlies op de werkvloer” door Caroline Hoedemakers (Artevelde)
  • Inschrijving volgt

  • 9 mei 2023 - “Leiden in paradoxen” door Caroline Hoedemakers (Artevelde)
  • Inschrijving volgt

  • 13 juni 2023 - “Inspraak van kleuters in het kleuteronderwijs” door Helena Taelman (Odisee)
  • Inschrijving volgt

×
Kijkt als...
Niveau
Regio