Nieuwsoverzicht

Financiële waardering voor de adjunct, TA, TAC en coördinator dbso

do 14 oktober 2021

  • ant

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is er zich absoluut van bewust dat leidinggeven in een school al lang niet meer het werk is van de directeur alleen. Vanuit het principe van gedeeld leiderschap organiseren dagelijks directieteams de school op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier. Niet alleen de adjunct-directeur, maar ook de technisch adviseur, de technisch adviseur-coördinator en de coördinator dbso werken stevig beleidsmatig samen met de directeur.

De focus in deze cao ligt op de directeur. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vergeet de andere leden van een directieteam niet en vraagt bij de volgende cao zeker een financiële waardering voor die andere selectie- en bevorderingsambten. Deze waardering was binnen de contouren van de huidige CAO niet mogelijk. Ook in ons volgend memorandum maken we er een speerpunt van.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio