Nieuwsoverzicht

Extra verplichtingen voor officiële neerlegging bij de griffie

di 23 augustus 2022

  • o-vl

In een dienstnota van 5 april 2022 heeft de ondernemingsrechtbank van Gent bijkomende administratieve verplichtingen opgesomd die vzw’s moeten naleven om documenten geldig neer te leggen bij de griffie ter publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het gaat onder andere om bestuurderswissels, nieuwe statuten en zetelwijzigingen.

Om welke extra verplichtingen gaat het?

Als de maatschappelijke zetel van je vzw-schoolbestuur in Oost- of West-Vlaanderen ligt, zul je dus rekening moeten houden met deze extra verplichtingen wanneer je documenten en formulieren neerlegt bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Om welke verplichtingen gaat het dan concreet?

  • De persoon die de documenten opstuurt of binnenbrengt, moet ook een kopie van de voor- en achterkant van zijn identiteitskaart indienen.
  • In geval van benoemingen en/of ontslagen van bestuurders:
    • moet je ook een kopie van de voor-en achterkant van de identiteitskaarten van alle benoemde en ontslagen bestuurders toevoegen;
    • moeten alle benoemde en ontslagen bestuurders het verslag van de algemene vergadering ondertekenen waarin die beslissingen werden goedgekeurd.
  • Een zetelwijziging moet binnen de maand na de algemene vergadering worden neergelegd. Als dat niet tijdig gebeurt, moet je een huurovereenkomst of bewijs van eigendom toevoegen van het nieuwe adres van de maatschappelijke zetel.

Waarom zijn die extra verplichtingen nodig?

In het federale parlement werd hierover een parlementaire vraag gesteld aan de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Volgens de minister heeft deze dienstnota tot doel om zogenaamde staatsbladfraude tegen te gaan. Op de opmerking dat dit het voor vzw’s moeilijker maakt om administratief in orde te zijn, antwoordt de minister dat dit eigenlijk geen bijkomende administratieve verplichtingen zijn. Volgens hem zijn dit louter “wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen”.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio