Nieuwsoverzicht

Extern initiatief: Akoestiekfabriek: Akoestische oplossingen met circulaire materialen voor schoolgebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

wo 14 september 2022

  • m-b

Een slechte akoestiek in schoolgebouwen is vaak een verborgen sluimerend probleem met vele negatieve gevolgen op de gezondheid van leerkrachten en leerlingen. Denk maar aan concentratieproblemen, hoofdpijn of zelfs stemproblemen.

De vzw Akoestiekfabriek, een spin-off van de Brusselse vzw FIX die renovatiewerken uitvoert in scholen en publieke gebouwen in Brussel, zorgt voor akoestische oplossingen gemaakt van circulaire materialen in schoolgebouwen. Zij creëren tegelijk duurzame tewerkstelling door de werken te laten uitvoeren via langdurig werkzoekende, laaggeschoolde Brusselaars. De uiteindelijke winst wordt geherinvesteerd in de organisatie om zo de sociale en circulaire impact te laten groeien.

Hoe gaan ze tewerk?

Ze starten met het objectief vaststellen van het akoestisch probleem ter plaatse op basis van opmetingen van de ruimte(s) gekoppeld aan akoestische metingen. Vanuit deze meting wordt berekend hoeveel absorberend oppervlak nodig is om de problemen op te lossen en wordt een offerte op maat gemaakt. Na akkoord worden jouw circulaire producten op maat gemaakt en op een doordachte manier in jouw schoolgebouw geplaatst. Na plaatsing worden aanvullend akoestische metingen uitgevoerd ter staving van de verbetering die gerealiseerd werd in jouw schoolgebouw.

Wens je verdere begeleiding en/of ondersteuning rond dit initiatief of heb je vragen rond subsidiemogelijkheden voor deze ingrepen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze collega’s van het team Reguliere Financiering.

Meer uitgebreide informatie vind je op de website van vzw Akoestiekfabriek.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio