Nieuwsoverzicht

De ethische kant van data science: concepten, technieken en misgelopen verhalen - online nascholing

ma 29 augustus 2022

  • ant

De ethiek van datawetenschappen en artificiële intelligentie (AI) gaat over wat goed en fout is bij het uitvoeren van dergelijke analyses. Tot nog toe werd AI voornamelijk gebruikt voor positieve resultaten voor bedrijven en de samenleving. Maar net als bij elke technologie heeft AI ook enkele negatieve gevolgen: een toename van privacy-invasie, datagedreven discriminatie van gevoelige groepen, en besluitvorming door complexe modellen zonder uitleg.

Programma

Prof. Martens van Universiteit Antwerpen stelt zijn boek Data Science Ethics: Concepts, techniques and Cautionary Tales voor en licht toe waarom dit zo’n belangrijk en hot topic is.

Deze nascholing is een inhoudelijk webinar met presentatie via PowerPoint en mogelijkheid tot interactie.

Doelstellingen

Tijdens en na deze nascholing:

  • begrijp je de voornaamste ethische issues bij het gebruik van datawetenschappen en AI;
  • ken je technologie die kan helpen bij de ethische aspecten, zoals het combineren van privacy en doorgedreven analyse van persoonlijke data;
  • kun je zelf een eerste ethische evaluatie formuleren van AI toepassingen;
  • kun je zelf enkele ethische dilemma’s samenvatten en voorleggen aan je leerlingen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio