Nieuwsoverzicht

Concordantie en programmatie gewoon secundair onderwijs

di 29 maart 2022

  • ant

De deadline van de eerste planningsronde interne procedure verschuift voorlopig éénmalig van 15 naar 30 september.  En voor de aanvraag van bepaalde specifieke studierichtingen in de derde graad, mag je de motivatie beperkt houden.

Van 15 naar 30 september

Op 1 september 2023 start de uitrol van de gemoderniseerde derde graad. Dat betekent concreet dat de scholengemeenschappen moeten overleggen over hoe ze die derde graad vorm zullen geven. Welke concordanties passen ze toe? En welke programmaties vragen ze bijkomend aan? Om de scholengemeenschappen wat meer tijd te geven om alles uit te denken en administratief voor te bereiden hebben de DPCC’s Secundair Onderwijs van de verschillende regio’s afgesproken om de deadline voor de eerste indieningsronde voorlopig éénmalig te verschuiven van 15 naar 30 september 2022.

Welke aanvragen indienen bij de DPCC-SO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen tegen 30 september 2022?

Beperkte motivatie

Sommige specifieke studierichtingen derde graad sluiten logisch en exclusief aan bij één enkele specifieke studierichting tweede graad. We denken dan bijvoorbeeld aan Toerisme, Sportwetenschappen en Sportbegeleiding. Een exhaustieve lijst van die richtingen vind je op de PRO.-website. Voor de aanvragen van die specifieke studierichtingen in scholen die de tweede graad al inrichten, volstaat het om op het aanvraagformulier als motivatie ‘Studiecontinuïteit’ te vermelden.  De invulling van de andere rubrieken op het aanvraagformulier blijft ongewijzigd.

PRO.-website

De uitgebreide informatie over planning en programmatie in het gewoon secundair onderwijs vind je op de PRO.-website.  Daar vind je onder meer het aangepaste aanvraagformulier voor de interne procedure en het  schematisch overzicht.

Als de externe planningsprocedure nog zou wijzigen, brengen we je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

Voor vragen kun je terecht bij Chris Van der Vorst.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio