Nieuwsoverzicht

Capaciteit in het buitengewoon onderwijs: 11 projecten geselecteerd + extra oproep

do 30 juni 2022

  • ant

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 25 juni de selectie van de capaciteitsprojecten voor het buitengewoon onderwijs bekrachtigd. Elf projecten van het katholiek onderwijs krijgen middelen. Daarnaast kondigde de regering ook aan 10,6 miljoen euro bijkomend vrij te maken voor versnelde capaciteitsuitbreiding in het buitengewoon onderwijs en voor leerlingen met een verslag voor type 2 en type 3 in het gewoon onderwijs.

In de capaciteitsmonitor 2021 werd voor het eerst de capaciteitsnood in het buitengewoon onderwijs in kaart gebracht. Voor het eerst werd er ook een specifieke enveloppe van 25 miljoen euro uitgetrokken voor capaciteitsprojecten in het buitengewoon onderwijs. Intussen werd de selectie van de ingediende capaciteitsprojecten door de Vlaamse regering bekrachtigd. Deze projecten zullen zo snel als mogelijk gerealiseerd worden met het oog op 567 extra plaatsen in het katholiek buitengewoon onderwijs. Het gaat om 312 bijkomende plaatsten in het buitengewoon basisonderwijs en 245 bijkomende plaatsen in het buitengewoon secundair onderwijs.

Om de capaciteit in het buitengewoon onderwijs versneld uit te breiden, vult de Vlaamse regering dit budget aan met nog eens ruim 10 miljoen. Ze beoogt om via twee bijkomende maatregelen ook op kortere termijn extra plaatsen te creëren:

  • Enerzijds is er de oproep waardoor scholen in het gewoon en het buitengewoon onderwijs subsidies krijgen als ze extra capaciteit creëren voor leerlingen met verslagen van bepaalde types en bepaalde combinaties van opleidingsvormen en types.
  • Anderzijds wordt aan AGION de opdracht gegeven om projecten met zeer korte realisatietijd verder te faciliteren.

Uit de capaciteitsmonitor blijkt dat de tekorten in het buitengewoon onderwijs zich voornamelijk situeren in:

  • type 2 en 3 van het buitengewoon basisonderwijs;
  • opleidingsvorm 1, type 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs;
  • opleidingsvorm 2, type 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs.

De overheid wil de schoolbesturen die een substantieel aantal van deze leerlingen, die geen plaats toegekend kregen in een school,  een plaats hebben geven in het gewoon of buitengewoon onderwijs extra ondersteunen. De subsidie moet aangewend worden voor personeels- en werkingskosten. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 augustus 2022.

Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn we blij met de extra inspanningen die de overheid wil leveren om tegemoet te komen aan de capaciteitsnood in het buitengewoon onderwijs. De oproep die gisteren via de nieuwsbrief van de overheid werd gelanceerd roept bij ons en onze leden echter heel wat praktische vragen op.

Wij trachten in de loop van deze week een aantal zaken uit te klaren.  Houd dus zeker de nieuwsbrief van donderdag 7 juli in het oog als je meent dat jouw school voor gewoon of buitengewoon onderwijs in aanmerking komt voor deze extra subsidie.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio