Afsprakenkader digitale deconnectiviteit

wo 21 september 2022

In opvolging van cao XII en de cao V BE wordt een afsprakenkader rond deconnectie nu geformaliseerd en uiterlijk op 1 september 2023 als bijlage bij het arbeids- en school- (of academie- of centrum-)reglement opgenomen.

Dit afsprakenkader wordt lokaal (CPBW) ingevuld en onderhandeld. De thema’s die hierin zeker aan bod moeten komen zijn opgenomen in het document Afsprakenkader voor de bevoegde lokale comités over het gebruik van digitale communicatiemiddelen in onderwijsinstellingen. Er werd ook een inspiratielijst opgesteld die als leidraad bij de besprekingen kan dienen.

We voorzien een infomoment op donderdag 13 oktober van 10 tot 11 uur. Inschrijven kan vanaf volgende week. We lichten hierin kort het afsprakenkader toe en illustreren dit met reeds bestaande voorbeelden, die een inspiratie kunnen zijn. We voorzien ook ruimte om vragen te stellen.

Voor meer inlichtingen kun je mailen naar stefaan.samaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio