Aanpassingen leerplannen eerste en tweede graad secundair onderwijs

wo 28 september 2022

Eind vorig schooljaar berichtten we over de aanpassingen in de leerplannen van de eerste en de tweede graad. Die aanpassingen waren nodig omdat die leerplannen een voorlopige goedkeuring hadden gekregen tot 1 september 2022 en daarom opnieuw bij de onderwijsinspectie moesten worden ingediend.

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen had eerder op advies van directiecommissie en adviesraad so expliciet en voluit gekozen voor de kwaliteit van onderwijs en dus voor ruimte voor het inhoudelijk en pedagogisch-didactisch meesterschap van de leraar en het pedagogisch project van de school. Bij de herindiening werd in de leerplannen daarom een aantal wijzigingen doorgevoerd die leraren en lerarenteams toelaten om meer dan voorheen een aantal eigen pedagogisch-didactische keuzes te maken.

Binnen de contouren die de Vlaamse regering heeft vastgelegd (onder meer de eindtermen eerste en tweede graad, goedkeuringscriteria leerplannen) en rekening houdend met de consistentie tussen de eerste en de tweede graad hebben we ernaar gestreefd om de leerplandoelen zo duidelijk mogelijk te formuleren. Doorgaans zijn de aanpassingen aan de leerplannen minimaal. Leraren zullen zich nog zeer sterk herkennen in het aangepaste leerplan en leermateriaal en lesvoorbereidingen kunnen blijven gebruiken.

Je vindt de aangepaste leerplannen op de leerplanpagina’s van de PRO.-site en in de digitale leerplantool. We bundelden alle aanpassingen in twee overzichtsdocumenten: een overzicht voor de eerste graad en een overzicht voor de tweede graad. Daarin geven we per leerplan alle grotere specifieke aanpassingen aan die in de leerplannen van de eerste en de tweede graad zijn gebeurd.

De aangepaste leerplannen gelden vanaf 1 september 2022 voor:
 

  • de algemene vorming in het eerste leerjaar van de eerste graad;
  • de basisopties van het tweede leerjaar van de eerste graad;
  • de algemene vorming en de specifieke vorming in het eerste leerjaar van de tweede graad.

De leerplannen die vorig schooljaar gebruikt werden voor de algemene vorming in het eerste leerjaar van de eerste graad en de leerplannen algemene en specifieke vorming die vorig schooljaar gebruikt werden in het eerste leerjaar van de tweede graad blijven dit schooljaar (enkel nog) gelden in het tweede leerjaar van de betrokken graad.

Voor specifieke vragen over de leerplannen kun je terecht bij de vakbegeleiders.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio