Om jouw school te helpen bij de uitrol van de modernisering, werken we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen, naast de leerplanimplementatie, aan een gevarieerd pallet nascholingen. Meer nog dan voorheen willen we daarbij focussen op duurzame effecten. We doen dat door:

  • een stevige wetenschappelijke onderbouw;
  • te vertrekken vanuit de leerplannen en onze gedeelde visie op vorming;
  • te leren van en met elkaar;
  • in te zetten op de concrete vertaalslag naar jouw school;
  • en tools om de effecten daarvan in kaart te brengen aan te reiken.

We kiezen voor maatwerk waarin de noden van jouw school het vertrekpunt zijn. In ons aanbod vind je concrete initiatieven of modeltrajecten waarvoor je meteen kunt inschrijven, maar ook een uitnodiging om contact op te nemen met ons team en zo in overleg een aanpak voor jouw school samen te stellen.

Bij elke nascholing zie je duidelijk welke doelgroep we voor ogen hebben: leraren, schoolteams, directies, beleidsmedewerkers, TA/TAC, kernteams, vakcoördinatoren … Je kunt kiezen voor individugerichte nascholingen waarbij deelnemers uit verschillende scholen samenkomen, teamgerichte nascholingen waarbij we in jouw school/scholengemeenschap aan de slag gaan met een kernteam en een aantal aulasessies waarbij we een hele personeelsgroep kennis laten maken met de nascholingsinhoud. Doordacht combineren kan de sleutel zijn voor duurzame effecten.

Hieronder ontdek je de acht thema's die we voor jou in de kijker zetten. Deze nieuwsbrief is ook als volgt opgebouwd. Laat je alvast prikkelen en schrijf je in!

JE WIL JOUW LERAREN EEN HOUVAST BIEDEN OM HET NIEUWE VAK ‘FILOSOFIE’ VORM TE GEVEN?

sla link op in klembord

Kopieer

Filosofie, een nieuw vak in de derde graad

sla link op in klembord

Kopieer

Wat betekent vrijheid? Is de vrije wil een illusie? Wat zijn de grenzen van taal en wetenschap? Op deze en andere vragen gaan we verder in. We verkennen uitdagende thema’s, denkers en teksten die we verbinden met prikkelende dilemma’s en werkvormen rond argumenteren. Op die manier worden de leerplandoelen van Filosofie en Uitgebreide Filosofie vertaald naar jouw lespraktijk.
 
Schrijf je in.

JE WIL HET VERNIEUWDE GEMEENSCHAPPELIJK FUNDEREND LEERPLAN (GFL) STEVIG VERANKEREN IN JOUW SCHOOLBELEID?

sla link op in klembord

Kopieer

Samen verder aan de slag met het Gemeenschappelijk funderend leerplan (individugericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Je krijgt een goed beeld van hoe het GFL zich verhoudt tot het eigen pedagogisch project en wat jouw school van dit leerplan reeds realiseerde. Je verkent aan de hand van concrete voorbeelden de mogelijkheden voor inbedding van de doelen en evaluatie van de leerlingen. Je wordt gestimuleerd om het proces met jouw team te doorlopen zodat jouw leerlingen verder kunnen groeien als persoon.
 
Schrijf je in

Samen verder aan de slag met het Gemeenschappelijk funderend leerplan (teamgericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Je krijgt een goed beeld van hoe het GFL zich verhoudt tot het eigen pedagogisch project en wat jouw school van dit leerplan reeds realiseerde. Je verkent aan de hand van concrete voorbeelden de mogelijkheden voor inbedding van de doelen en evaluatie van de leerlingen. Je wordt gestimuleerd om het proces met jouw team te doorlopen zodat jouw leerlingen verder kunnen groeien als persoon.
 
Schrijf je in

Kennismaken met het Gemeenschappelijk funderend leerplan (aulasessie)

sla link op in klembord

Kopieer

We nemen je hele personeelsgroep mee en geven je een goed beeld van het GFL. We gaan samen op zoek naar de goesting om dit samen als team te realiseren. We stimuleren je om na de sessie met je team verder aan de slag te gaan zodat de doelen van het leerplan blijvend kunnen landen op de klasvloer.
 
Schrijf je in

JE WIL JOUW AANPAK ROND STUDIEKEUZE VOOR LEERLINGEN EN LERAREN EEN UPDATE GEVEN NAAR AANLEIDING VAN DE MODERNISERING?

sla link op in klembord

Kopieer

Goede studiekeuzes maken in het gemoderniseerde secundair onderwijs (individugericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Ben jij bezorgd om de toekomst van je leerlingen? Daagt de modernisering jou uit om de keuzebegeleiding en advisering in jouw school onder de loep te nemen? Wil jij leerlingen sterker maken om hun keuzeproces zelf in handen te nemen? Het GFL biedt hefbomen om dit vanuit een schooleigen visie kwaliteitsvol in te vullen. We gaan samen op zoek naar concrete groeikansen voor jouw school.
 
Schrijf je in

Goede studiekeuzes maken in het gemoderniseerde secundair onderwijs (teamgericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Ben jij bezorgd om de toekomst van je leerlingen? Daagt de modernisering jou uit om de keuzebegeleiding en advisering in jouw school onder de loep te nemen? Wil jij leerlingen sterker maken om hun keuzeproces zelf in handen te nemen? Het GFL biedt hefbomen om dit vanuit een schooleigen visie kwaliteitsvol in te vullen. We gaan samen op zoek naar concrete groeikansen voor jouw school.
 
Schrijf je in

JE WIL ALLE LERAREN BETREKKEN BIJ LEREN LEREN?

sla link op in klembord

Kopieer

Help, mijn leerlingen maken (te) weinig vooruitgang voor mijn vak! Hoe pak ik dat aan? (individugericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Wil jij jouw leerlingen meer leerwinst helpen boeken? Na deze nascholing heb je één of meerdere van je lessen van de komende week zo ontworpen dat dit kan. Je weet wat je kunt doen zodat leerlingen je tips makkelijker zelfstandig leren toepassen. Je weet welke leerstrategieën effect hebben en hoe je die inzet in je les. Je kent de werking van het brein en geheugen en kunt daarop inspelen.
 
Schrijf je in

Help, mijn leerlingen maken (te) weinig vooruitgang voor mijn vak! Hoe pak ik dat aan? (teamgericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Wil jij jouw leerlingen meer leerwinst helpen boeken? Na deze nascholing heb je één of meerdere van je lessen van de komende week zo ontworpen dat dit kan. Je weet wat je kunt doen zodat leerlingen je tips makkelijker zelfstandig leren toepassen. Je weet welke leerstrategieën effect hebben en hoe je die inzet in je les. Je kent de werking van het brein en geheugen en kunt daarop inspelen.
 
Schrijf je in

Mijn leerlingen kennen de leerstrategieën en toch boeken ze amper leerwinst. Wat nu? (verdiepende sessie)

sla link op in klembord

Kopieer

“Mevrouw, uw vak boeit mij niet.”, “Thuis kon ik het, maar op de toets niet.”,“Ik kan dat toch nooit!” ... Leerlingen kennen de leerstrategieën al wel, maar toch gaat hun leren nog niet zoals gehoopt. Deze nascholing biedt handvaten om leerlingen hierin te ondersteunen in de klas. Voorkennis van leerstrategieën is wenselijk.
 
Schrijf je in

Een ‘leren leren’-beleid vormgeven (individugericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Werk je al aan leren leren maar verloopt dat nog weinig gestructureerd en afgestemd? Heb je nood aan leerlijnen die passen binnen een duurzaam beleid? Wil je via praktijkonderzoek ontdekken welke initiatieven effect hebben? Deze nascholing streeft die doelen na én versterkt de vakcoördinatoren zodat zij leraren kunnen ondersteunen in hun didactische aanpak rond leerstrategieën.
 
Schrijf je in

Een ‘leren leren’-beleid vormgeven (teamgericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Werk je al aan leren leren maar verloopt dat nog weinig gestructureerd en afgestemd? Heb je nood aan leerlijnen die passen binnen een duurzaam beleid? Wil je via praktijkonderzoek ontdekken welke initiatieven effect hebben? Deze nascholing streeft die doelen na én versterkt de vakcoördinatoren zodat zij leraren kunnen ondersteunen in hun didactische aanpak rond leerstrategieën.
 
Schrijf je in

JE WIL JOUW LEERLINGEN STIMULEREN OM ZICH TE VORMEN TOT MAATSCHAPPIJKRITISCHE BURGERS?

sla link op in klembord

Kopieer

Maatschappijkritisch denken en burgerschap (individugericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Ben je op zoek naar werkvormen, inspirerende dilemma’s en casussen over maatschappelijke thema’s? Wil je leerlingen stimuleren in kritisch denken en inleiden in de basisbeginselen van democratie? Je leert hoe je in je vak vanuit filosofisch, cultureel en sociologisch perspectief maatschappelijke thema’s als klimaat, fake news en democratie kunt aanraken. Burgerschap in jouw klas!
 
Schrijf je in

JE WIL EEN EVALUATIEBELEID DAT MEE IS MET DE UITDAGINGEN VAN DE MODERNISERING?

sla link op in klembord

Kopieer

De formule van een bootcamp bestaat steeds uit een stevige dosis wetenschappelijke inzichten rond het gekozen thema en een duiding van de verwachtingen vanuit het referentiekader onderwijskwaliteit. Daarnaast voorzien we werktijd om het thema en de inzichten meteen te vertalen naar een eigen beleid of visie. We geven ook per thema tools mee om de effecten van dit veranderproces kwaliteitsvol op te volgen.

Elke bootcamp kan afzonderlijk worden gevolgd, je hoeft niet in te tekenen voor alle bootcamps maar enkel voor diegene die aansluiten bij de noden van de eigen school.

Bootcamp evalueren en rapporteren (individugericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Het gemoderniseerd onderwijs vraagt voor een vernieuwde kijk op evalueren en rapporteren. In dit bootcamp nemen we jou mee in alle mogelijke vormen van evalueren en rapporteren zodat je terug naar je school gaat met inzichten om je evaluatie en rapport te moderniseren.
 
Schrijf je in

Bootcamp evalueren en rapporteren (teamgericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Het gemoderniseerd onderwijs vraagt voor een vernieuwde kijk op evalueren en rapporteren. In dit bootcamp nemen we jou mee in alle mogelijke vormen van evalueren en rapporteren zodat je terug naar je school gaat met inzichten om je evaluatie en rapport te moderniseren.
 
Schrijf je in

Bootcamp effectieve feedback (individugericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Het gemoderniseerd onderwijs vraagt voor een vernieuwde kijk op evalueren en de daaraan gekoppelde feedback. In dit bootcamp nemen we jou mee in alle mogelijke vormen van effectieve feedback zodat je terug naar je school gaat met inzichten om je beleid met betrekking tot feedback te moderniseren.
 
Schrijf je in

Bootcamp effectieve feedback (teamgericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Het gemoderniseerd onderwijs vraagt voor een vernieuwde kijk op evalueren en de daaraan gekoppelde feedback. In dit bootcamp nemen we jou mee in alle mogelijke vormen van effectieve feedback zodat je terug naar je school gaat met inzichten om je beleid met betrekking tot feedback te moderniseren.
 
Schrijf je in

Bootcamp breed evalueren in klassenraden (individugericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Het gemoderniseerd onderwijs vraagt voor een vernieuwde kijk op evalueren en leerlingbesprekingen in klassenraden. In dit bootcamp nemen we jou mee in alle mogelijke vormen van breed evalueren zodat je terug naar je school gaat met inzichten om je evaluatie en klassenraden te moderniseren vanuit het perspectief van breed evalueren.
 
Schrijf je in

Bootcamp breed evalueren in klassenraden (teamgericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Het gemoderniseerd onderwijs vraagt voor een vernieuwde kijk op evalueren en leerlingbesprekingen in klassenraden. In dit bootcamp nemen we jou mee in alle mogelijke vormen van breed evalueren zodat je terug naar je school gaat met inzichten om je evaluatie en klassenraden te moderniseren vanuit het perspectief van breed evalueren.
 
Schrijf je in

Bootcamp Terugkomdag: duurzaam implementeren en professionaliseren (individugericht)

sla link op in klembord

Kopieer

We voorzien een terugkomdag met de focus op Duurzaam implementeren en professionaliseren van teams van leraren. Daar willen we over de bootcamps heen deelnemers samenbrengen om te delen en te leren uit wetenschappelijk onderzoek hoe we het vernieuwde evaluatiebeleid, vernieuwde beleid op rapporteren, feedback of breed evalueren succesvol kunnen laten landen met effect tot op de klasvloer.
 
Schrijf je in

Bootcamp Terugkomdag: duurzaam implementeren en professionaliseren (teamgericht)

sla link op in klembord

Kopieer

We voorzien een terugkomdag met de focus op Duurzaam implementeren en professionaliseren van teams van leraren. Daar willen we over de bootcamps heen deelnemers samenbrengen om te delen en te leren uit wetenschappelijk onderzoek hoe we het vernieuwde evaluatiebeleid, vernieuwde beleid op rapporteren, feedback of breed evalueren succesvol kunnen laten landen met effect tot op de klasvloer.
 
Schrijf je in

JE WIL OP JE SCHOOL HET VAKGEBONDEN/VAKOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN VAN JE LERAREN VERSTERKEN?

sla link op in klembord

Kopieer

Vakgroep buiten de lijntjes (individugericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je leraren op school vakgebonden/vakoverschrijdend laten samenwerken maar mis je handvaten om ermee aan de slag te gaan? Deze professionalisering geeft je een scherper beeld van wat samenwerken kan inhouden en geeft inzichten en voorbeelden om binnen je school op deze vragen kwaliteitsvol en concreet te antwoorden in thema's zoals STEM en onderzoekscompetentie.
 
Schrijf je in

Vakgroep buiten de lijntjes (teamgericht)

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je leraren op school vakgebonden/vakoverschrijdend laten samenwerken maar mis je handvaten om ermee aan de slag te gaan? Deze professionalisering geeft je een scherper beeld van wat samenwerken kan inhouden en geeft inzichten en voorbeelden om binnen je school op deze vragen kwaliteitsvol en concreet te antwoorden in thema's zoals STEM en onderzoekscompetentie.
 
Schrijf je in

JE WIL JOUW LERAREN VAARDIGER MAKEN OM HET LEREN VAN LEERLINGEN TE VERSTERKEN VANUIT EEN MEER COACHENDE AANPAK?

sla link op in klembord

Kopieer

Versterk je klaspraktijk met coachende vaardigheden (individugericht)

sla link op in klembord

Kopieer

De nieuwe leerplannen dagen leerlingen meer uit om hun leren zelf in handen te nemen. Als leraar ga je op zoek naar manieren om dat mogelijk te maken. In deze nascholing leer en oefen je hoe een coachende aanpak hierin kan helpen. Je voelt je meer op je gemak om in dialoog te gaan met jouw leerlingen en zo hun leren te bevorderen.
 
Schrijf je in

Versterk je klaspraktijk met coachende vaardigheden (teamgericht)

sla link op in klembord

Kopieer

De nieuwe leerplannen dagen leerlingen meer uit om hun leren zelf in handen te nemen. Als leraar ga je op zoek naar manieren om dat mogelijk te maken. In deze nascholing leer en oefen je hoe een coachende aanpak hierin kan helpen. Je voelt je meer op je gemak om in dialoog te gaan met jouw leerlingen en zo hun leren te bevorderen.
 
Schrijf je in

×
Kijkt als...
Niveau
Regio