Modellen school- en centrumreglement voor schooljaar 2023-2024

wo 29 maart 2023

Naar jaarlijkse gewoonte updaten we de verschillende modellen van het school- en centrumreglement.

Op vrijdag 31 maart 2023, vind je de aangepaste modellen voor het schooljaar 2023-2024 voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het gewoon kleuteronderwijs, het gewoon lager onderwijs, het gewoon secundair onderwijs (duaal en niet-duaal), het buitengewoon secundair onderwijs (niet-duaal) en voor leren en werken terug op de website.

Je vindt voor elk van deze reglementen:

  • een overzicht van de wijzigingen (voorlopig enkel voor basisonderwijs)
  • een handleiding of toelichting en mededeling bij de modellen
  • het model van schoolreglement

Voor het secundair onderwijs zijn de overzichten van wijzigingen nog niet beschikbaar, ze volgen zo snel mogelijk na de paasvakantie.

De reglementen voor buitengewoon secundair onderwijs (duaal), HBO5-verpleegkunde, het volwassenenonderwijs en het internaat publiceren we zo snel als mogelijk na de paasvakantie.

De aanpassingen zijn onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als ingangsdatum 1 september 2023.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio