Krachtlijnen

Persoonsvorming in verbondenheid met de anderen en inzicht in identiteit
Vanuit een totaalvisie op mens-zijn benaderen en ondersteunen we leerlingen in hun zoektocht naar identiteit in relatie met en tot anderen, en bij het vinden van hun plaats in de samenleving. We leren hen oog hebben voor de kwetsbaarheid en uniciteit van zichzelf en van anderen. Het werken met dit leerplan biedt kansen opdat leerlingen in het samen leren de kracht van verbondenheid zouden ervaren. Omdat een holistisch mensbeeld ten grondslag ligt van dit leerplan, nemen we expliciet de linken naar het leerplan Godsdienst op.

Als persoon aan een diverse samenleving participeren en in interactie met anderen duurzame, sociale en relationele vaardigheden ontwikkelen
De school is voor leerlingen bij uitstek een oefenplaats voor het samenleven in een wereld die gekenmerkt wordt door diversiteit. Vanuit de wegwijzers uniciteit in verbondenheid, generositeit en gastvrijheid leren leerlingen respectvol samenwerken, samen leren en in dialoog gaan met anderen met aandacht voor de identiteit en het welbevinden van zichzelf en de ander.

Als persoon en als consument aan de samenleving participeren met aandacht voor economische en financiële geletterdheid
Vanuit de ogen van de 12-/13-jarige leren leerlingen omgaan met de economische en financiële wereld om hen heen. Vanuit de wegwijzers duurzaamheid en kwetsbaarheid en belofte helpen we leerlingen een kritische en ethische houding ontwikkelen als jonge consument en helpen we hen weerbaar maken ten aanzien van de invloeden uit de wereld. Vanuit de wegwijzer rechtvaardigheid leren we hen oog hebben voor het verschil in kansen die mensen in de wereld hebben.

Inzicht in maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in de samenleving vanuit sociaal- maatschappelijk, economisch en historisch perspectief
Vanuit het geloof in een duurzame en rechtvaardige wereld en vanuit de kracht van de hoop leren we leerlingen omgaan met maatschappelijke vragen en ontwikkelingen en deze te kaderen in de tijd. We focussen daarbij op het omgaan met diversiteit en we benaderen duurzaamheid vanuit een sociaal-maatschappelijk en economisch perspectief. We koppelen de samenleving regelmatig aan de tijd waarin we leven, maken vergelijkingen met vroegere generaties en schenken aandacht aan de mogelijke gevolgen voor toekomstige generaties.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio