Logica in de tweede graad D-finaliteit

In de verschillende leerplannen wiskunde van de 2de graad D-finaliteit is een leerplandoel opgenomen over logica, meer bepaald over waarheidstabellen. Dit document heeft als doel inhoudelijke duiding te geven bij deze leerplandoelstelling, zodat deze doelstelling binnen de beschikbare lestijd kan gerealiseerd worden. Dit document is niet bedoeld als leermateriaal voor leerlingen.

In de verschillende leerplannen wiskunde van de 2de graad D-finaliteit is een leerplandoel opgenomen over logica, meer bepaald over waarheidstabellen. De concrete nummering van het doel hangt af van het leerplan.

LPD   De leerlingen bepalen de waarheidswaarde van logische uitspraken met behulp van waarheidstabellen.

  • Tautologie, contradictie
Dit document heeft als doel inhoudelijke duiding te geven bij deze leerplandoelstelling, zodat deze doelstelling binnen de beschikbare lestijd kan gerealiseerd worden. Dit document is niet bedoeld als leermateriaal voor leerlingen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio