Lerend netwerk voor godsdienstleraren in OKAN- Werksessie 1

wo 13 september 2023

Dinsdag 24 oktober 2023, 9.30u-15.30u, TPC Antwerpen

Centraal in het vak rooms-katholieke godsdienst staat de levensbeschouwelijke groei van al onze leerlingen. Hoe ondersteun ik leerlingen in OKAN zodat zij in het vervolgonderwijs godsdienstlessen kunnen mee-maken? Welke begrippen – vaardigheden zijn daarvoor relevant en haalbaar? In dit lerend netwerk reflecteren godsdienstleerkrachten over hun eigen lespraktijk, denken ze als groep na over praktijksituaties aan de hand van een intervisiemethodiek en wisselen ze lesmateriaal en ideeën uit. Ze maken kennis met het visuele lesmateriaal dat OBED aanbiedt. Daarnaast gaan ze vooral in kleine groepen aan de slag om nieuw lesmateriaal te ontwikkelen op basis van vooraf geselecteerde terreindoelen. 

Inschrijven voor de werksessie van het Lerend netwerk voor godsdienstleraren in OKAN is gratis en kan via deze link.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio