Aan de slag met decibels

di 28 november 2023

Welke leerplandoelen komen aan bod?

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt hier een combinatie maken van: 

  • MAVO leerplandoel 44 De leerlingen lichten fenomenen of toepassingen uit het dagelijks leven toe met betrekking tot geluid met inbegrip van veiligheidsaspecten en de decibelschaal)
  • WISK leerplandoel 5 (nette versie, 2023) De leerlingen interpreteren grafieken, tabellen, diagrammen en (woord)formules in betekenisvolle contexten. (samenhang tussen de voorstellingswijzen, relatieve en absolute frequenties, voorstellingswijzen)
  • WISK leerplandoel 6 (nette versie 2023) De leerlingen interpreteren de mediaan en het rekenkundig gemiddelde van numerieke gegevens in betekenisvolle contexten
  • NED leerplandoel 2 (nette versie 2023) De leerlingen selecteren relevante informatie bij het lezen en beluisteren van teksten met deze kenmerken
  • NED leerplandoel 3 (nette versie 2023) De leerlingen spreken en schrijven doelgericht
  • NED leerplandoel 11 (nette versie 2023) De leerlingen zetten eerder en nieuwverworven woordenschat in ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen
  • GFL leerplandoel 3 De leerlingen reflecteren over de eigen identiteit
  • GFL leerplandoel 15 De leerlingen ontwikkelen gezondheidsvaardigheden in functie van hun fysiek en mentaal welzijn binnen verschillende thema’s.
  • GFL leerplandoel 17 De leerlingen gebruiken doelgericht courante functionaliteiten van vergelijkbare toepassingen om digitale inhouden te creëren. (2de en 3de graad)

Meten is weten

sla link op in klembord

Kopieer

Download een ‘geluidsmeter app’ op een smartphone. Leerlingen doen metingen in diverse omstandigheden en vullen de gemeten waardes in een Excelbestand in. Je kunt het hier reeds hebben over referentiewaarden en absolute en relatieve frequenties. Een bepaalde decibelwaarde (absolute waarde) wordt immers vergeleken met een bepaalde situatie (referentiewaarde) binnen een bereik van ongeveer 10db (relatieve frequentie).

Je kunt het gemiddelde geluidsniveau over een bepaalde periode, in een bepaalde situatie aan bod laten komen.

Grafische voorstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Die gemeten waardes kun je in een eenvoudige Excel laten noteren. Selecteer vervolgens de gegevens en klik in de werkbalk op ‘aanbevolen grafieken’ in het tabblad ‘Invoegen’.

sla link op in klembord

Kopieer

Zo bekom je meerdere voorstellingswijzen van dezelfde gegevens en kun je een staafdiagram bijvoorbeeld vergelijken met een taartdiagram of een grafiek

Veiligheidsmaatregelen en bescherming

sla link op in klembord

Kopieer

Via de folder ‘Oorgasme’ van de CM (zoek online op) kom je aan boeiend informatief tekstmateriaal dat ook stilstaat bij wat je kunt doen om je gehoor te beschermen en welke risico’s je loopt. Aansluitend kun je daar ook de praktijklessen bij betrekken met aandacht voor gehoorbescherming (en andere veiligheidsmaatregelen).

Muziek en identiteit

sla link op in klembord

Kopieer

Een deel van de identiteit van een jongere wordt ook bepaald door het genre van de muziek waar hij of zij naar luistert. Op deze manier kun je ook dat gegeven ter sprake brengen in deze vakoverschrijdende aanpak.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio