Coachingstraject leidinggevenden

We bieden een individueel coachingstraject aan als hefboom voor verdere groei en ontwikkeling als leidinggevende.

Dit aanbod richt zich op ervaren schoolleiders die willen reflecteren over hun eigen leiderschap:

 • Je hebt al meerdere jaren ervaring als directeur in je school.
 • Je voelt je uitgedaagd om verdere ontwikkelkansen in je schoolleiderschap te verkennen en er ook echt iets mee te doen.
 • Je bent op zoek naar een professionalisering die aansluit bij jouw vragen en jouw schoolcontext.
 • Je speelt al langer met het idee om tijd te creëren waarin je eigen leren de enige focus is.

Sterk schoolleiderschap

sla link op in klembord

Kopieer

We kijken naar schoolleiderschap vanuit 5 leiderschapspraktijken waarbij het gaat om wat je als schoolleider doet, je handelingen en gedrag zoals door anderen gezien en ervaren. Ze vormen de kapstokken waaraan je je functioneren ophangt en staan ten dienste van het leren van leerlingen of van de onderwijsprofessionals om je heen. Je persoonlijk leiderschap geeft kleur, invulling en sturing aan al deze aspecten, je bent immers zelf het belangrijkste instrument.

Je persoonlijk leiderschap geeft kleur, invulling en sturing aan al deze aspecten, je bent immers zelf het belangrijkste instrument. Onderstaande figuur geeft dit weer en is gebaseerd op de Nederlandse beroepsstandaard voor schoolleiders primair en voortgezet onderwijs).

Coaching

sla link op in klembord

Kopieer

Door individuele coaching en reflectie verbinden we inzichten in wie jij bent als leider met actuele thematieken van schoolleiderschap. Reflectie is een kernvaardigheid in professionele ontwikkeling. Door expliciet terug en vooruit te blikken op en na te denken over je eigen handelen in een complexe onderwijscontext verbreden en verdiepen we je persoonlijk interpretatiekader van waaruit je beslissingen neemt. Hierdoor ga je bewuster om met wie je bent en waarom je doet wat je doet als leidinggevende. Hierdoor neemt de geldigheid van je beslissingsbasis toe en vergroot je de effectiviteit van je handelen. Vanuit dagdagelijkse handelingen en gedragingen die we uitlichten en verder bevragen, onderzoeken we samen drijfveren, energiestromen, sterktes en zwaktes. Ze geven ons een eerste inkijk op wat persoonlijk leiderschap voor jou betekent en hoe je dit vorm geeft.

Daarnaast zetten we je persoonlijk leiderschap af tegen een aantal gekende concepten rond leiderschap. Sterk schoolleiderschap wordt gekenmerkt door een combinatie van transformationeel, situationeel en gedeeld leiderschap. In dit traject gaan we op zoek naar de actuele en gewenste positie van je persoonlijk leiderschap op een continuüm van deze concepten. We onderzoeken daarbij je eigen wensen, verwachtingen en brengen je schoolcontext breed in beeld. We gaan op zoek naar interne en externe krachten en belemmeringen en vertalen dit naar leerdoelen die geleidelijk bijgesteld kunnen worden en vorm krijgen in gerichte acties in de zone van je naaste ontwikkeling.

De toegevoegde waarde van de coach ligt in het expliciet maken van de impliciete kennis die jij als schoolleider hebt van je eigen werkomgeving, van je eigen drijfveren en wensen, van je sterke punten en groeikansen. Samen met jou gaan we op zoek naar kansen om je kennis en vaardigheden van jouw leiderschap te verruimen en toe te passen in je eigen context. We vertrekken daarbij vanuit je eigen voorkennis en ontwikkelingsnoden.

Traject

sla link op in klembord

Kopieer

We bouwen samen aan een veilige en leervriendelijke vertrouwensrelatie van waaruit we via reflectieve dialoog geleidelijk werken naar een aantal duidelijke leerdoelen. Na het afstemmingsgesprek - waarin nagegaan wordt of individuele coaching het antwoord is op je leervraag - start het eigenlijke traject. Dit bestaat uit minstens vier coachingsgesprekken en een afsluitend evaluatiemoment.

De vooropgestelde doelen zijn deel van het proces en winnen in de loop van het traject aan duidelijkheid. We evalueren bij elke bijeenkomst zowel het proces als de bereikte resultaten die vorm kregen in tussentijdse acties in de praktijk. We gaan samen op zoek naar belemmerende en succesfactoren en brengen effecten daarvan in beeld. We combineren diepgang met langere tijdsduur om zo te komen tot duurzame persoonlijke verandering. De coachingsgesprekken worden in onderling overleg afgesproken - zowel moment als locatie.

Interesse?

sla link op in klembord

Kopieer

Je kan inschrijven voor dit traject. Vervolgens zal je gecontacteerd worden voor een afstemmingsgesprek.

Contact

Delphine Dewulf
pedagogisch begeleider
   0473 76 76 13
   Chris Ligtvoet
   pedagogisch begeleider
     0476 43 95 93
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio