Leesvaardigheid: Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor collectief engagement

do 6 juli 2023

De onderwijsverstrekkers zijn vandaag te gast in het Vlaams Parlement voor een gedachtewisseling over de laatste PIRLS-resultaten, de internationale leesvaardigheidstoets bij leerlingen uit het vierde leerjaar. Katholiek Onderwijs Vlaanderen legt de nadruk op inspanningen die het onderwijsveld de voorbije jaren geleverd heeft, maar ook op belemmerende factoren en hoe die kunnen weggewerkt worden.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio