Leerplannen Latijn en Grieks tweede graad

do 31 augustus 2023

Gestaag zetten wij verder de modernisering so in. We hebben vorig schooljaar veel collega’s mogen wegwijs maken in de nieuwe leerplannen van de drie graden. Bij het begin van dit schooljaar geven we nog even de wijziging mee voor de leerplannen van de tweede graad.

Grote wijzigingen zijn er niet. Het gaat vooral om aanpassingen in formuleringen en afbakeningen. Op de leerplanpagina’s Latijn en Grieks vind je momenteel drie versies: het leerplan gebaseerd op de vernietigde eindtermen en dan twee versies van het leerplan gebaseerd op de nieuwe minimumdoelen (een ‘bewerkte’ versie waarin alle schrappingen nog zichtbaar zijn en een ‘nette’ versie waarin enkel de leerplandoelen en afbakening zijn opgenomen). Bij goedkeuring door de inspectie wordt er één definitieve versie gepubliceerd.

Wat betekent dit nu voor je lespraktijk? Je kunt verder gebruikmaken van het materiaal dat je de afgelopen twee schooljaren hebt voorbereid en reeds gebruikt. In de leerplandoelen wijzigen een aantal werkwoorden of de zinsstructuur. Hier en daar wordt de afbakening verschoven naar een wenk of een keuzedoel. Bij de rubriek cultuurreflectie vallen een aantal leerplandoelen weg, maar je kan er steeds voor kiezen om dit wel aan bod te laten komen tijdens je lessen. De leerplannen geven die keuzevrijheid.
 
Contacteer ons gerust bij vragen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio