Leerplannen 2de - 3de graad

zo 3 september 2023

Tussen de publicatie van de ontwerpleerplannen 3de graad eind maart (algemene vorming)/begin mei (specifieke vorming) en de goedkeuring van de (specifieke) minimumdoelen door de Vlaamse regering in juli gebeurden een aantal kleine aanpassingen aan de (specifieke) minimumdoelen. Dat heeft geleid tot minimale aanpassingen in een aantal leerplandoelen van de leerplannen van de 3de graad. De laatste versie van die leerplannen 3de graad vind je op de leerplanpagina’s. We maakten ook van de gelegenheid gebruik om kleine foutjes recht te zetten. Via een handig overzicht vind je gemakkelijk terug in welk leerplan welk leerplandoel precies werd aangepast. Het gaat telkens om kleinere technische aanpassingen, niet om grote inhoudelijke aanpassingen.

De komende maanden werken we de leerplannen van de 2de en de 3de graad af voor indiening bij de onderwijsinspectie. Het gaat onder meer over een aanvulling van pedagogisch-didactische aandachtspunten, van wenken en van de samenhang met andere leerplannen, en over de vervollediging van de minimale materiële vereisten en de opname van de concordantietabel met de onderliggende minimumdoelen, specifieke minimumdoelen en doelen die leiden naar een beroepskwalificatie. In de loop van januari publiceren we de volledig afgewerkte versie van de leerplannen zoals ze eind januari ter goedkeuring zullen worden ingediend bij de onderwijsinspectie, op de leerplanpagina’s. Zolang hanteren we de benaming ‘ontwerpleerplannen’.

Voor de volledigheid brengen we ook nog eens het volledige overzicht van alle leerplannen 2de-3de graad met leerplancode, depotnummer en betrokken studierichtingen onder de aandacht.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio