Leerondersteuning kick-off: Leraren inspireren om leerlingen te motiveren

Motivatie: de motor om tot leren te komen. We inspireren leraren vanuit verschillende denkkaders om leerlingen (actief) te motiveren en stimuleren de leerlingen om het eigen leren in handen te nemen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio