Werken met ZIN

Het ZIN-instrument  (zelfevaluatie- instrument voor internaten) is een manier om systematisch en cyclisch zicht te krijgen en te houden of we met onze werking onze vooropgestelde doelen bereiken.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

De ZIN-bevraging is een zelfevaluatie instrument voor internaten. Het bevat een zelfevaluatie voor  personeel. We maakten ook een ZIN-bevraging op maat van jongere kinderen (ongeveer vanaf het vierde leerjaar) en een versie voor kinderen vanaf het secundair onderwijs.

In de ZIN-bevraging bestaan er twee grote luiken: enerzijds kunnen we de primaire processen bevragen: dit betekent alles wat te maken heeft met het werken met de internen. Hierin onderscheiden we onze vier ontwikkelingsdoelen van het Pedagogisch Kader voor internaten:

  • bijdragen aan de emotionele en fysieke veiligheid
  • bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing van de internen
  • bijdragen aan de sociale ontplooiing van de internen
  • overdragen van waarden en normen

Anderzijds kunnen we de secundaire processen gaan onderzoeken: alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de werking, onze organisatie, het beleid dat we voeren op verschillende vlakken.

Sinds de komst van het Referentiekader voor internaatskwaliteit van de onderwijsinspectie (RIK) kunnen we ook de relevante kwaliteitsverwachtingen (KV) uit dit document koppelen aan onze ZIN-bevraging. Je ziet dit doordat de KV zijn genoteerd in de visuele voorstelling. Kwaliteitsverwachtingen 1 tot en met 4 zijn resultaatsverbintenissen en komen eigenlijk in alle aspecten van de werking in één of andere vorm wel aan bod. Vandaar dat deze bovenaan staan.

Structuur ZIN-instrument

sla link op in klembord

Kopieer

KV 1-4
Primaire processen KV5-14
Bijdragen aan emotionele en fysieke veiligheid van de internen
Bijdragen aan de persoonlijke ontplooing
Bijdragen aan de sociale ontplooing
Overdragen van waarden en normen

 
Secundaire processen KV 15-23

Kwaliteitsontwikkeling van de interne organisatie
Beroepshouding omgang met internen
Accomodatie, veiligheid, hygiëne en voeding
Informatiedoorstroom en communicatie, PR
Aansturen en welbevinden van personeel
Samenwerking met externe partners
Samenwerking met het bestuur

 

 


 

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

De bevragingen worden gedaan in contact met de pedagogische begeleider: daar kun je de linken en de rapporten krijgen. Blijf aandachtig voor het trekken van conclusies, daarvoor moeten voldoende mensen deelnemen aan de bevraging (de bevraging moet valide zijn).

Je kunt dus opteren om één van de peilers te onderzoeken: vb. we kiezen als focus een bevraging rondom het bijdragen en borgen van de emotionele en fysieke veiligheid van onze internen te doen, of je kunt alle aspecten gaan onderzoeken. Omdat het de bedoeling is om vanuit de resultaten van de bevraging te komen tot actiepunten die uiteindelijk geïmplementeerd moeten worden in de werking, adviseren we niet te veel hooi tegelijk op het vork te nemen. Doseren is ook hier de boodschap.

Nadat vooropgestelde doelen zijn uitgevoerd, kun je opnieuw een bevraging afnemen om na te gaan of de ervaring /beleving van onze internen, ouders, medewerkers verbeterd is rondom dit actiepunt. Als dat het geval is, beschouwen we ze als geïmplementeerd, en kunnen we verder gaan met een andere focus.

Zoals aangehaald kunnen ook internen, ouders, opvoeders en zelfs het bestuur worden meegenomen in de bevraging. Zo krijgen we een 360°-benadering.

Contact

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio