Werk doelgericht met een actieplan

Ontdek wel type actieplanning het meest geschikt is voor je school.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Een actieplan is een gedetailleerd plan dat doorgaans bestaat uit strategische doelen (prioriteiten), operationele doelen en acties die nodig zijn om die doelen te bereiken. Ook aanduidingen in verband met benodigde middelen, verantwoordelijkheden, timing, succes- en prestatie-indicatoren en de manier waarop zal nagegaan worden of de doelstellingen ook bereikt werden mogen niet ontbreken. In veel actieplannen zal je de PDCA-cirkel of de kwaliteitscirkel van Deming terugvinden, waarnaar verwezen wordt in de kwaliteitverwachtingen 'kwaliteitsontwikkeling' van het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Actieplannen worden door scholen vaak als overweldigend ervaren. Meestal is dit te wijten aan een combinatie van het grote aantal prioriteiten waarop wordt ingezet en de overload aan informatie die men in de actieplannen kwijt wil. Men zal er dus moeten op toezien dat de actieplannen die men hanteert ook werkbaar zijn.

In bijlage vind je verschillende voorbeelden en sjablonen om een actieplan op te stellen. Binnen dit aanbod kunnen scholen een voor hen werkbaar format kiezen dat hen toelaat het overzicht en de controle te behouden. Scholen die tussen dit aanbod hun gading niet vinden, kunnen ook elementen van verschillende formats tot een nieuw format samenbrengen.

Sommige lege exemplaren worden ter inspiratie vergezeld door een ingevuld exemplaar dat verduidelijkt hoe er concreet mee aan de slag kan gegaan worden.

  Vragen?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Scholen die nog bijkomende vragen hebben of bij de opmaak van een actieplan ondersteuning wensen, kunnen terecht bij één van de begeleiders van de dienst School- & kwaliteitsontwikkeling.

  Over deze databank

  In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio