Krachtlijn uitgelicht: historische vraagstelling ontwikkelen

do 1 september 2022

Betekenis

sla link op in klembord

Kopieer

Historische vraagstelling is de start van ieder historisch onderzoek en is inherent verbonden aan historisch leren denken. Die historische vragen kunnen betrekking hebben op grote thema’s, alsook op het dagdagelijkse; op elementen van de maatschappelijke domeinen en op de relatie tussen heden en verleden. Het stellen van een historische vraag is de start van een proces, waarbij de vraag is een breder historisch kader wordt geplaatst en waarbij anderzijds nagedacht moet worden over bronnen die een antwoord kunnen bieden op die vraag. Het doel van de historische vraag kan beschrijvend, verklarend of vergelijkend zijn.

In principe kun je een parellel trekken met een journalist die onderzoek doet naar een bepaald thema. Hij stelt een actuele vraag die hij kadert en gaat op zoek naar informatiebronnen die de vraag kunnen beantwoorden. Door die vergelijking met journalistiek te maken, wordt het principe van historische vraagstelling al duidelijker voor de leerling.

Mogelijke aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer je jouw les start omtrent een bepaald thema, dan kun je als leraar zelf de openingsvraag geven. Interessanter is dat je via differentiatie inzet op de motivatie van de leerling: laat hen vrij denken en zo is er al een start om historisch te gaan redeneren. Hoe doe je dat? Je deelt het thema mee en laat de leerlingen individueel brainstormen over zaken die ze met het thema associëren, over elementen waar ze nieuwsgierig naar zijn. Sterke leerlingen kan je een historische vraag laten opstellen (LPD 4 D-VB, maar je kunt jouw leerlingen altijd uitdagen). Voor de andere leerplannen giet je hun thema’s zelf in vragen waarvan bepaalde vragen onvoldoende gesitueerd zijn in tijd, ruimte en maatschappelijk domein. Hiermee moeten de leerlingen dan opnieuw aan de slag: ze verwoorden welke vragen aan de criteria voldoen en welke niet. De vragen die niet aan de criteria voldoen, daar kunnen ze eventueel aanpassingen bij doorvoeren.

Belangrijk blijft dat je als leraar de leerling laat oefenen. Het is zinvoller hen het redeneringswerk te laten doen, dan dat jij als leraar puur doceert. Wanneer je echter aanvoelt dat jouw leerlingen meer ondersteuning nodig hebben, dan kun je hen bijvoorbeeld een vraag geven die voldoet aan de criteria en een vraag waarbij tijd, ruimte en domein ontbreekt. Via het benoemen van de verschillen zullen ze uiteindelijk komen tot de al dan niet onderzoekbaarheid van de vraag.

Meer didactische tips kun je vinden op de PRO.-pagina:

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio