Korte bevraging schoolboeken basisonderwijs

do 29 september 2022

Vzw DOKO start de procedure voor een nieuwe raamovereenkomst voor de aankoop van hand- en werkboeken basisonderwijs. De desastreuze gevolgen van de overname van de opdracht van Standaard Boekhandel door Cloudwise in 2021-2022 ligt nog vers in het geheugen. De stopzetting van deze raamovereenkomst zorgde voor een overgangsjaar 2022-2023 waarbij tijdelijk ‘overmacht’ kon meespelen en rechtstreeks kon besteld worden bij de uitgeverijen.  
We willen je met deze nieuwe raamovereenkomst vanaf het schooljaar 2023-2024 opnieuw ontzorgen met het oog op de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten en hand- en werkboeken aanbieden aan optimale voorwaarden. Scholen zullen kunnen inschrijven voor deze nieuwe raamovereenkomst vanaf de aankopen voor het schooljaar 2023-2024.

We zijn hiervoor tijdens de fase van de marktverkenning in overleg met verschillende marktspelers. Daarnaast rekenen we ook op de input van onze scholen en besturen. Voorafgaand polsen we daarom graag naar jouw ervaringen en wensen.

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 7 minuten. 
Alvast bedankt om eraan mee te werken tegen ten laatste woensdag 7 oktober. Zo help je ons jullie nog beter te helpen.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio